Divoká Ostravice s horskou říčkou Morávkou tvoří na severním úbočí slezských Beskyd stříbrný lem a v místech, kde vody obou se pojí, by poskokem spěly k černé Ostravě, rozkládá se obec St. Město. Je vlastně předměstím Frýdku-Místku. Ze strany jižní nese velebný pozdrav hor, jimž Lysá hora dodává majestátu. Poslední výběžky horské právě na soutoku řek staly se kolébkou Starého Města, bývalé Jamnice, vesnice zašlé slávy, města ve vzpomínkách.

Starosta Starého Města Jiří Roško v rozhovoru mluví o tom, že je v obci ohromný hlad po nemovitostech, vyzdvihuje velmi dobrou občanskou vybavenost obce, ale i sportovní areál s veškerým potřebným zázemím a upozorňuje i na fakt, že díky blízkosti Frýdku-Místku mohou lidé ve městě využívat všechno, co jim jinak na vesnici chybí. Čtěte ZDE.

close Starosta Starého Města Jiří Roško. info Zdroj: se svolením Starého Města zoom_in Starosta Starého Města Jiří Roško.

Když vznikla spojovací silnice mezi Těšínem a moravskými Hranicemi a mohutné hvozdy ustoupily částečně k horám, začínají první dějiny Starého Města. První zmínka o naší obci je v listině vratislavského biskupa Vavřince, jemuž panství Těšínské patřilo a jenž listinou ze dne 25 a 27 května 1223 biskupský desátek z dědiny Na Gennizi (Na Jamnici) převedl k dobru panenského kláštera v Rybníku. Touto Jemnici (Jamnici) rozumí se právě Staré Město. V r. 1327, kdy nástupce Meškův, kníže Kazimír (1316-1358) v listinách, kterými se poddává českému králi Janu Lucemburskému, jmenuje Jamnici již jako oppidiscum municionibus, neboli městečko dle starého způsobu slovanského, což značí ves s tvrzí, přes kterou vedla obchodní cesta z Moravy na Těšínsko. Právě zmínka o tvrzí je důležitá – vnáší problém do názoru, že Jamnica je totožná se Starým Městem.

Kolem roku 1340 je tvrz přestavěná na hrad pojmenovaný Friedeck-v těsné vazbě na Jamnici je založeno nové město. Pojmenováním hradu je od roku 1386 již používán přídomek „z Frýdku“. Jeho obyvatelé stali se svobodnými měšťany, kdežto Jamnica počala klesati na pouhou ves, a to tím spíše, že nové město Frýdek dostalo i právo mílové, tj. že jednu míli od města nesměl nikdo provozovati řemesel.

Už dvacet let se stará o chod celého oddílu. Shání peníze, řeší veškerou administrativu, dotační programy, dodavatele energií, zajišťuje dopravu na zápasy a turnaje. Obstarává také to, aby hráči měli v čem hrát a trénovat i to, aby bylo hřiště vždycky v co nejlepší kondici. Takový je život Miroslava Sedláře, který dělá předsedu spolku První SC Staré Město. Čtěte ZDE.

close Miroslav Sedlář, předseda První SC Staré Město. info Zdroj: Deník/Jan Smekal zoom_in Miroslav Sedlář, předseda První SC Staré Město.

Povýšením Frýdku byl zpečetěn osud slovanského městečka Jamnice, které na rozdíl od nového města nazýváno bylo Staré Město a stalo se jménem místním. Obchodní cesta z Moravy na Těšínsko tak byla přeložena do Frýdku. Postupně jak Frýdek rozvojem cestovního ruchu rostl a sílil vzniklo dvouměstí Frýdek-Místek, jehož součástí bylo i Staré Město. Po více jak 16 letech se dne 24. listopadu 1990 na základě petice občanů obec osamostatnila.

Kulturní dědictví obce představuje římsko-katolický kostel svatého Josefa, stavěny v čistém slohu románském, zbudován byl v létech 1902 až 1903 a první sokolovna postavena na Frýdecku v roce 1929. Historie školy sahá do roku 1845. (Zdroj: www.stare-mesto.cz)

Staré Město v datech

Rok založení: 1305
Počet obyvatel: 1476
Významné osobnosti: Joža Vochala (1892–1965), národopisný pracovník, folklorista a muzejník

Zajímavosti

Dominantou obce Staré Město je kostel, jehož stavba byla započata roku 1902, dokončen byl v roce 1904 a je zasvěcený sv. Josefu. Dále jsou v obci tyto památky - kaplička na ulici Skotňa, kaplička na ulici Baštice, pomník padlým hrdinům I. a II. světové války, pomník sv. Otýlie, kříž na ulici Jamnická u domu čp. 170, křížek u fotbalového hřiště, pomníček sv. Isidora na ulici Lazecká, socha sv. Jana Nepomuckého u parkoviště ve středu obce, památník místním mlynářům. Zdroj: www.stare-mesto.cz

Tip na výlet

K ohroženým druhům ptáků

Nejcennější přírodní kout obce představuje chráněné území v kategorii přírodní památka. Má výměru cca 50 ha. Předmětem ochrany je téměř přirozený štěrkonosný tok řeky Morávky, který zde vytváří kaňonovitý profil se skalními prahy, peřejemi a štěrkovými terasami. V území bylo zaznamenáno 270 druhů vyšších rostlin, z nichž 12 patří ke zvláště chráněným a ohroženým druhům (např. lýkovec jedovatý). Vyskytuje se zde na 52 druhů ptáků, z nichž 8 druhů je ohrožených. Zajímavé je, že původně řeka bočně meandrovala, ale po regulačních pracích od velké povodně v roce 1902 dochází k postupnému prohlubování dna koryta - hloubkové erozi. Zbytky regulačních opatření jsou dodnes patrné jako drátokamenné podélné a příčné stavby v lesních porostech. Milovníci horských kol mohou využívat cyklostezky v okolí obce.