Rezignaci podá 9. května na mimořádně svolaném zastupitelstvu. Ve stejný den má být zvolen nový starosta.

„Můj zdravotní stav mi bohužel nedovoluje vykonávat svou práci na sto procent, proto jsem se rozhodl skončit v průběhu volebního období, i když to v komunální politice není úplně obvyklá situace. Chci ale nadále zůstat zastupitelem a aktivním členem rady města a po zbytek volebního období se spolupodílet na jeho dalším rozvoji," konstatoval Ivan Krupník, který stojí v čele města téměř osmnáct let.

V minulosti byla také členem krajského zastupitelstva. (mor)