Stejně jako v předešlých letech proběhne komplexní strojní i ruční čištění komunikací, včetně opravy kanálových vpustí.

Již od včerejšího dne se na ulicích Frýdlantská a Hasičská objevily první dopravní značení oznamující, že právě zde zahájí úklid ve dnech 29. a 31. března zaměstnanci technických služeb (TS).

Blokové čištění bude začínat vždy o půl sedmé ráno a skončí ve dvě hodiny odpoledne.

„Žádáme řidiče, aby si pozorně všímali přenosných dopravních značek, které je na blokové čištění ulic upozorní. V daných lokalitách se objeví již sedm dní předem. Budou opatřeny tabulkou s vyznačeným datem i časem, kdy bude v ulici platit dočasný zákaz parkování,“ upřesnil Jaromír Kohut, ředitel TS. Celá akce proběhne v koordinaci s městskou policií, neukázněným vlastníkům vozidel hrozí bloková pokuta.

„V době konání blokového čištění nesmí stát v ulici žádné auto. V osm hodin přijede na místo odtahový vůz, který odtáhne nepřeparkované vozy. Věříme však, že vše proběhne bez problémů a naši zaměstnanci budou moci provést svou práci ke spokojenosti všech,“ řekl Jaromír Kohut.

Kompletní termíny blokového čištění ulic a jejich přesné vymezení jsou uvedeny na webových stránkách www.tsfm.cz.

„Do blokového čištění bude letos mimořádně zahrnuta i ulice 8. pěšího pluku v Místku. Jedná se o hodně exponovanou část, kde se nachází spousta zákoutí. Vzhledem k tomu, že na ni stále probíhá výstavba polyfunkčního domu, úklid bude proveden v průběhu dubna,“ sdělil ředitel.

Jak dále uvedl, k čištění této ulice dojde v nočních hodinách a to z důvodu velkého provozu na zdejším parkovišti, v souvislosti s obslužností polikliniky a dalších institucí.

„Řidiči mohou využít našich volných parkovacích míst, která nejsou přes noc zpoplatněna,“ konstatoval šéf TS Jaromír Kohut.