Kongregace milosrdných sester Svatého Karla Boromejského, které klášter před znárodněním patřil, s převodem na město souhlasila. Transakci však nebylo možné provést kvůli nedotažené legislativě týkající se vyrovnání státu s církvemi. Situace se změnila teprve letos začátkem prázdnin, kdy vstoupil v platnost nový zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„K 1. červenci letošního roku jsme tedy konečně mohli podat u katastru nemovitostí návrh na vklad těchto staveb do vlastnictví města,“ informoval místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský (KDU-ČSL). Dodal, že právě v těchto dnech také úřad obdržel výpis, který potvrzuje, že starý klášter už do nynějška patří městu.

Kvůli tomu, že se schvalování příslušných zákonů protahovalo, se však zdrželo i vyrovnání města s Boromejkami. Frýdlantští zastupitelé už v prosinci 2007 schválili v souvislosti se zamýšleným převodem domova seniorů finanční dar Kongregaci milosrdných sester Svatého Karla Boromejského ve výši 7 milionů korun.

Jeho splacení mělo být rozloženo rovnoměrně na tři roky tak, aby byl dar splacen do konce tohoto volebního období. Peníze od města měly Boromejkám pomoci při rekonstrukci jejich Nemocnice v Praze Pod Petřínem. Město s Boromejkami také začátkem loňského roku uzavřelo smlouvu o budoucí darovací smlouvě na tuto částku. Právě kvůli neustálým průtahům při schvalování legislativy však tato smlouva zanikla dříve, než město mohlo dar vyplatit.

Frýdlantští zastupitelé proto nyní museli zrušit minulé usnesení o poskytnutí daru Boromejkám a tuto smlouvu schválit znovu s tím, že finanční dar ve výši sedm milionů korun bude kongregaci splacen ve třech splátkách až do konce června 2011. Díky tomu, že jsou budovy domova pro seniory převedeny do majetku města, se nyní Frýdlantu nad Ostravicí otevírají šance na jejich opravy či rekonstrukci například získávat dotace.