Lidé by však měli být velmi obezřetní, aby nenaletěli podvodníkům, kteří by chtěli situace zneužít například ke krádežím. Všechny vybrané domácnosti bude Český statistický úřad o návštěvě tazatele dopisem předem informovat. Lidé, kteří upozornění nedostanou, by proto v žádném případě neměli nikomu žádné informace podávat ani žádné neznámé lidi pouštět do svých bytů.

Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení terénních zajišťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. „Proškolení tazatelé ČSÚ budou domácnosti po celé republice navštěvovat v období od 21. února do 10. května. Šetření organizuje Český statistický úřad,“ upozornila mluvčí magistrátu Jana Matějíková. „Aby ČSÚ zamezil případnému zneužití této akce, rozesílá v těchto dnech na adresy domácností ve vybraných bytech dopis s termínem návštěvy tazatele a spojením na odpovědného pracovníka ČSÚ, u něhož je možné získat detailnější informace, případně dohodnout jiný termín návštěvy,“ dodala.

Statistikové chtějí pomocí tohoto průzkumu získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a o jejich životních podmínkách. Informace by měly sloužit pro usměrňování sociální politiky státu a mimoto také pro výzkumné účely a mezinárodní srovnání v rámci Evropské unie. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. Také všichni tazatelé jsou vázaní mlčenlivostí.

„Šetření je uspořádáno jako takzvaný rotační panel. Vybrané domácnosti jsou opakovaně navštěvovány v ročním intervalu po dobu čtyř let, přičemž každoročně se jich zhruba jedna čtvrtina obmění. Do letošního šetření je tak na celém území České republiky zahrnuto téměř dvanáct tisíc domácností, z nichž se 7 686 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Nově bude navštíveno 4 300 domácností náhodně vybraných počítačem pro letošní zjišťování,“ vysvětlila Jana Matějíková.

„ČSÚ si je vědom náročnosti tohoto šetření, a proto si velmi váží všech občanů, kteří projeví ochotu účastnit se tohoto dobrovolného šetření a přispějí tak k získání objektivních dat o sociální situaci českých domácností,“ konstatovala Eva Kramolišová ze samostatného oddělení terénních zjišťování ČSÚ v Ostravě, na níž se také lidé mohou obracet s případnými dotazy. Kontaktní telefon je 595 131 212, e-mail eva.kramolisova@czso.cz.