„Během loňského roku bylo prostřednictvím služby Czech Point v budově magistrátu města poskytnuto téměř pět tisíc výstupů. Nejčastěji klienti žádali o výpis z rejstříku trestů, těchto žádostí jsme vyřídili 4 486. Zájem lidé projevili také o výpis z obchodního rejstříku, o který požádalo 232 osob a o výpis z katastru nemovitostí pro 122 žadatelů,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Zájemci mimoto mohou požádat také například o výpis z evidence zemědělských podnikatelů.

„Letos je poptávka obdobná, klienti opět nejčastěji žádají o výpis z Rejstříku trestů. Těchto žádostí jsme od začátku roku vyřídili už 114. Naopak o letošní novinku, kterou je výpis bodového hodnocení řidiče, zatím velký zájem není. Od začátku roku evidujeme jen čtyři žádosti,“ upřesnila vedoucí frýdecko-místeckého živnostenského úřadu Yvetta Králová.

Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje řidičům zjistit stav jejich trestných bodů za přestupky, ovšem bez bodů ve správním řízení. O výpis může zažádat pouze samotný řidič nebo zmocněnec, kterého sám určí. „Osoba, která na pracovišti Czech Point o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Správní poplatek je za první stránku výpisu sto korun a za každou další stránku padesát korun,“ vysvětlila Yvetta Králová.

Dodala, že k získání výpisů z rejstříku trestů a živnostenského rejstříku klient potřebuje doklad totožnosti a peníze v hotovosti, jelikož se jedná o placenou službu. Správní poplatek za výpis z rejstříku trestů činí padesát korun, za výpis z ostatních registrů nebo z katastru nemovitostí je poplatek sto korun za první stránku a padesát korun za každou další stránku. U výpisu z obchodního rejstříku nebo katastru nemovitostí není nutno předkládat průkaz totožnosti.

Služba Czech Point v budově magistrátu na Radniční ulici ve Frýdku je lidem k dispozici každý pracovní den, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek do 15 hodin a v úterý a pátek do 13.30 hodin.