Opravy frýdlantské železniční stanice jsou v plném proudu, dělníci se nezastaví ani o víkendech. „Všichni občané kladně hodnotí tempo postupu prací, které je vskutku nevídané, práce probíhají až do pozdních hodin. Všichni víme, že na stavbách bývá rušno, a s tímto počítají i občané žijící v blízkosti nádraží," řekla frýdlantská starostka Helena Pešatová. Prozradila však, že si lidé zpočátku stěžovali na hluk, který se šířil ze staveniště v nočních hodinách.

„Ze staveniště se dvě noci nesl zvuk podobný řezání kolejnic, a to přesto, že na území našeho města je platná vyhláška o ochraně nočního klidu. Všichni občané byli tímto značně obtěžováni, a to obzvláště rodiny s malými dětmi, nemocní a starší obyvatelé," popsala starostka s tím, že reakce na její podnět přišla z vedení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) téměř okamžitě. Stejně rychle podle ní reagoval také ředitel stavby, který záležitost osobně projednal, vysvětlil a předal i písemné vysvětlení spolu s omluvou občanům. Noční práce, při kterých se provádělo ražení štětových stěn pro objekty mostů a podchodu, měly dohnat zpoždění harmonogramu. Ten posunula vydatná sněhová nadílka. „Jinak jsem v kontaktu s oběma řediteli a vše probíhá hladce a bez problémů, čehož si cením. Reakce na můj podnět byla řešena a vyřešena během jedné hodiny. To vše oceňují i občané, kterých se toto týkalo. Vyzdvihla bych rychlost jednání, pružnost a ochotu vše ihned vyřešit," pochvalovala si Helena Pešatová.

Momentálně se buduje podchod pro cestující, pracuje se i na mostních objektech. Jsou dokončeny podkladní betony, provádějí se práce na izolacích a probíhá příprava na betonáž konstrukcí podchodu a mostního objektu přes potok Bahno a přes Hutný potok. „Zcela zřetelně se již ,rýsuje' fi gura jednoho z budoucích ostrovních nástupišť a také byly zahájeny práce na železničním spodku. Nejprve se zřizuje systém odvodnění soustavou trativodů, po něm budou následovat práce na zřízení zemní pláně nebo konstrukčních vrstev," popsala Ingrid Vašíčková ze SŽDC s tím, že zároveň pokračují práce na hlavních kabelových trasách pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, osvětlení železniční stanice a pro elektroohřev budoucích výhybek.

Celá rekonstrukce si vyžádá stovky milionů korun a bude hotova ještě letos. Kvalitního cestování se mohou výhledově dočkat také lidé v Třinci. Manažer Michal Sobek minulý týden informoval o tom, že peníze na rozsáhlou přeměnu nádraží byly schváleny. Má to však háček. „Přestože je na přeměnu nádraží v Třinci k mání dotace, moderní dopravní terminál se zatím stavět asi nezačne. Projekt ČD je dotován 40 procenty, zatímco dráhy požadovaly 70procentní příspěvek," vysvětlil Michal Sobek. Navýšení dotace se nyní posuzuje. Řízení zatím není ukončeno a není jasné, zda aktuálně schválená 40procentní dotace bude ČD stačit.