Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo nové rozhodnutí, kterým ministr dopravy Martin Kupka stavební povolení potvrzuje. V textu povolení jen nepatrně změnil ve třech bodech podmínky pro povolení. Jde o drobnosti.

Například dočasné oplocení z přírodní památky Profil Morávky a jejího ochranného pásma má být odstraněno už po dokončení, nikoliv kolaudaci stavby. Zpřesňuje také termíny pro hluková měření.

Kontrolní den na stavbě obchvatu s ministrem dopravy a generální ředitel ŘSD, 6. května 2022 ve Frýdku-Místku.
Obchvat Frýdku-Místku? Stavbu navštívil ministr, první etapa bude do června

„Po nabytí právní moci doručením (15 dnů od vydání)  budeme na dotčených stavebních objektech pokračovat bez omezení,“ potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nejvyšší správní soud na konci února rozhodl, že stavební povolení pro část stavby není platné. Rozsudkem zrušil původní zamítnutí rozkladu proti stavebnímu povolení ministerstvem dopravy podané spolkem Děti Země. Spolek úspěšně namítal, že rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z roku 2006 je nezákonné, protože závazně nestanoví konkrétní délku zkušebního provozu pro měření hluku a že musí nastat nejpozději do tří let od zahájení provozu obchvatu.

Výstavba dálničního obchvatu Frýdku-Místku, únor 2022
Kauza obchvatu Frýdku-Místku pokračuje: Děti Země uspěly s další stížností

Děti Země nepožadovaly více, než aby byla tato podmínka do závazného stanoviska doplněna. Ministerstvo zdravotnictví však bez doplnění stanovisko hygieniků schválilo. Nezákonné bylo stanovisko proto, že ministerstvo svůj zamítavý postoj k doplnění řádně neodůvodnilo. O měsíc později soud zrušil ještě povolení pro několik již postavených objektů v trase 1. etapy.

Ministr dopravy Martin Kupka uvedl na počátku května, že část obchvatu se má otevřít už na začátku léta, druhou část pak ŘSD plánuje otevřít do konce roku v polovičním profilu, tedy obousměrný provoz jedním jízdním pásem.

Obchvat v podobě dálnice D48 se staví ve dvou etapách, které dělí řeka Ostravice. Celkové délka je přes deset kilometrů. Kromě zneplatněných stavebních povolení stavbu zdržel i sesuv, který se nyní sanuje. „Ředitelství silnic a dálnic vše nyní řeší tak, aby případné zdržení ve výstavbě bylo co nejmenší,“ doplnil ministr.

Snímky ze stavby jihozápadního obchvatu Karviné. květen 2022.
OBRAZEM: U Karviné roste nový most. Stavbaři spojují dvě části obchvatu

ŘSD zahájilo výstavbu první (západní) části obchvatu o délce šest kilometrů v květnu 2018, druhá čtyřkilometrová část mezi silnicí I/56 a dálnicí D48 směrem na Český Těšín se začala stavět v září 2019. Obchvat má vyvést tranzitní dopravu z hustě zastavěné oblasti, kterou denně projede až 40 tisíc aut.