Hodnotící komise posoudila celkový vzhled staveb a jejich souznění s terénem, při prohlídce se přihlíželo rovněž k tomu, zda u novostaveb byly provedeny i terénní úpravy a fasádní omítky a zda bylo také uklizeno staveniště.

Vítězné stavby byly finančně oceněny. V kategorii staveb pro bydlení se sešlo 19 přihlášek. Komise se shodla, že ocení tři stavby: 1. místo – rekonstrukce rodinného domu v Oldřichovicích, stavebníky jsou Josef a Halina Jadamusovi, 3. místo – stavba rodinného domu v Oldřichovicích, stavebníkem je Anna Martinková, 3. místo – stavba rodinného domu v Horní Líštné, stavebníky jsou Karel a Jana Adamíkovi.

U staveb komerčního charakteru byla podána jedna přihláška. Týkala se úprav administrativní budovy ve Frýdecké ulici, tato stavba nakonec získala druhé místo.

Osm přihlášek se sešlo v poslední kategorii – obnova fasád stávajících objektů. Zde komise ocenila dvě stavby: první místo získal bytový dům v Oldřichovicích, investory jsou Pavel a Jana Přerovští. Třetí místo si pak zasloužilo zateplení a fasáda rodinného domu v Tyře, investorem byl Libor Lanc.