Podle Českých drah, které terminál ve spolupráci s městem budují, jsou na vině stavbaři.

„Zhotovitel stavby, který zvítězil v otevřeném výběrovém řízení s nejnižší cenou, je v současnosti s pracemi ve skluzu. Tento skluz se stavebník zavázal vyrovnat změnou postupu prací a České dráhy se mu v tomto snaží vyjít maximálně vstříc. Termín dokončení díla je stále dle platné smlouvy do konce roku 2015," potvrdila včera Deníku mluvčí ČD Kateřina Šubová.

„České dráhy se stavebníkem od samého začátku aktivně komunikují a souhlasily také s realizací dodatečných prací, které nebylo možné v době přípravy projektové dokumentace předpokládat. Přesto se nedaří realizovat práce podle smluvního harmonogramu, který je zhotovitel povinen dodržet. České dráhy spolu s městem Třinec svou nespokojenost již opakovaně vyjádřily a tuto problematiku se stavebníkem aktuálně řeší," konstatovala mluvčí a zdůraznila: „Pokud dojde k tomu, že České dráhy a město Třinec nebudou moci vyčerpat přislíbené evropské dotace na výstavbu ,Přestupního terminálu Třinec´ vinou na straně zhotovitele, budou oba subjekty tyto prostředky požadovat od něj."

Podle Šubové byla stavební společnost na tuto skutečnost už upozorněna, stejně jako na fakt, že „posunutí termínu čerpání dotačních prostředků po roce 2015 není možné".

Přestupní terminál nahradí železniční stanici, která se stavěla v letech 1954 až 1957. Minimálně v poslední dekádě už cestující mluví o tom, že její vzhled dělá městu ostudu. Výstavba začala loni v prosinci, má tedy trvat dvanáct měsíců.