Dva a půl kilometru dlouhý úsek, který přivede řidiče komfortně do centra Ostravy, má být hotov do konce roku 2010. Po vyčištění území od starých dřevin a keřů mohou nyní obyvatelé fifejdského sídliště pozorovat práci těžké techniky.

Prodloužená Místecká se napojí na dálnici D 47 v oblasti dnešní mimoúrovňové křižovatky v Přívoze u Librosu. Pak půjde třemi složitými mostními estakádami přes železniční trať u hlavního nádraží a přes areál bývalého Ostrama. Další nové mimoúrovňové křížení ve formě kruhového objezdu vznikne v místě střetu s ulicí Mariánskohorskou. Následně povede tento přiváděč dál podél ulice Hornopolní až pod nový most ulice Českobratrské. Stavba, kterou jako vedoucí člen sdružení řídí společnost Metrostav, má Ředitelství silnic a dálnic jako zadavatele projektu přijít na více než dvě miliardy korun.

Projekt prodloužená Místecká zahrnuje dvě stavby. První tvoří část průtahu mezi Tomkovou ulicí a částí, která je zahrnuta do stavby 4708 dálnice D 47. Druhá stavba navazuje na komplex staveb Místecké ulice přes centrum Ostravy, které už byly realizovány, dále navazuje na stavbu silnice I/56 Ostrava, prodloužená Místecká.