„Letos byl bohužel počet přihlášených staveb velmi nízký, a to zejména v kategorii stavby pro bydlení. Přišly pouze čtyři přihlášky. V minulosti tobývalo až 14 přihlášených staveb,“ uvedla Lucie Navrátíková z odboru stavebního řádu a územního plánování na třinecké radnici.

Ve zmíněné kategorii byly vzhledem k nízkému počtu účastníků uděleny pouze dvě třetí místa – ocenění získal rodinný dům Romana a Lubomíry Špilových z Oldřichovic a dům Grzegorze Szkandery v Lyžbicích. „Ve druhé kategorii - stavby komerčního charakteru - byly podány pouze tři přihlášky. Stavby byly velmi hodnotné, proto byly všechnyohodnoceny,“ dodala Navrátíková.

První místo komise přidělila rekonstruovanému sídlu firmy Autel a objektu společnosti Walmark. Obě budovy stojí v Oldřichovicích. Třetí je nová správní budova firmy Jap Trading v průmyslové zóně na Balinách.

V kategorii obnovy fasád stávajících objektů byly ohodnoceny obě přihlášené stavby. Vyhrála regenerace panelového domu na ulici Polní 377-380, druhé místo patří regeneraci panelového domu v ulici Beskydská 697.