Gawlas v dopise uváděl, že má informace o možném pozastavení výstavby komunikace I/11 v úseku Bystřice – Oldřichovice a Nebory – Oldřichovice z důvodu nedostatku finančních prostředků. Šéfa resortu dopravy vyzval, aby to přehodnotil.

Pavel Dobeš nyní senátora ujistil, že ministerstvo dopravy „si je vědomo rozsáhlých problémů“ v dopravní infrastruktuře na I/11, a proto příprava dopravních projektů „v uplynulém období akcelerovala“. Ministerstvo podle Dobeše ani v budoucnu neuvažuje o ukončení přípravných prací v uvedených úsecích, zde ale dobré zprávy končí.

Jde zejména o to, že ve stávajícím návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2012 nejsou stavby zahrnuty – a to samé platí podle ministra i ve výhledu na roky 2013 a 2014. „Vzhledem k omezeným výdajovým rámcům pro rozpočet SFDI lze v roce 2012 pokračovat v realizaci pouze u rozestavěných a zasmluvněných akcí,“ napsal Dobeš s tím, že se nejedná o konečný návrh rozpočtu a budou probíhat další jednání. „V současné chvíli nemohu podat příznivější zprávu,“ píše ministr v odpovědi.

„Dopis bohužel pouze potvrzuje zneklidňující informace, které jsem obdržel již 24. června v Praze na schůzce s náměstkem ministra dopravy Ivem Tomanem a poté i 29. června na jednání pracovní skupiny D47 a průmyslové zóny Nošovice v Ostravě. Praví se v něm, že stát bude sice dál pokračovat v majetkoprávní přípravě výstavby silnice I/11 v úsecích Bystřice – Oldřichovice a Oldřichovice – Nebory, nicméně ve stávajícím návrhu rozpočtu SFDI na rok 2012 a se střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 nejsou výše uvedené úseky zahrnuty, a se započetím jejich výstavby se tudíž nepočítá,“ řekl redakci Gawlas.

Podle svých slov se s Dobešem dvakrát setkal v Praze. „Pozval jsem jej k nám do regionu, abychom mohli o celé situaci dále diskutovat. Pan ministr mé pozvání přijal a přislíbil, že náš region navštíví ve druhé polovině srpna,“ tvrdí senátor. Dodal, že přesný termín bude upřesněn s ohledem na časové možnosti nového ministra.

Nedávno přitom oblastní šéf ŘSD Martin Smolka a třinecká starostka Věra Palkovská oznámili, že první část přeložky I/11 je možné reálně stavět od podzimu 2012. Podle nich je k tomu nutné vyčlenit asi 100 milionů korun, což ale nepovažují za neřešitelný problém. Vzhledem ke stavu příprav lze nejrychleji stavět více než čtyřkilometrový úsek od čerpací stanice Shell u kruhového objezdu v Oldřichovicích k firmě Bajusz v Bystřici.