Změny tento týden prošly sněmem Slezského vodohospodářského svazku a třineckým zastupitelstvem, další dva členové svazku o tom hlasují v příštím týdnu. Za prodloužení termínu mohou povodně a nepředvídatelné geologické podmínky, s nimiž se firmy setkaly na Nádražní ulici v Třinci či v areálu železáren.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

V prvém případě stavbaři narazili na skálu, ve druhém na tekuté štěrky. „Kvůli výskytu geologické abnormálie v areálu Třineckých železáren (TŽ) je nutno provést na hlavním sběrači kanalizace v úseku přibližně 300 metrů řízený protlak, a to jak pod tratí ČD, tak pod kolejovou vlečkou TŽ, který se bude provádět až do listopadu tohoto roku,“ poznamenala k tekutým štěrkům Lada Bartošová, která je technickým manažerem projektu. „Je to, jako bychom táhli kanály blátem,“ popisovala třinecká starostka Věra Palkovská zastupitelům na jednání, na němž prodloužení stavby odhlasovali.

V původním termínu nelze podle Bartošové dokončit ani půlroční zkušební provozy na dvou čistírnách odpadních vod v Třinci a jedné v Českém Těšíně, jak stanovuje vydané stavební povolení.

Nově schválené dokumenty zmiňují rovněž „mimořádně nepříznivé klimatické podmínky“, tedy květnové povodně, které kompletně zdevastovaly téměř provedenou kořenovou čistírnu odpadních vod v Kojkovicích. „Ta musela být obnovena. Došlo i k zanesení již položených kanalizačních stok povrchovými nečistotami – blátem a kamením, které se musely opětovně pročistit,“ uvedla Bartošová s tím, že některé úseky se musely opravit, nutné pak byly kamerové a tlakové zkoušky.

Dodatečné práce zaplatí město

Upozornila, že vzhledem k výskytu skalního podloží před třineckým nádražím a tekutých štěrků v areálu TŽ bylo nutné rozhodnout o provedení dodatečných stavebních prací, které zhotovitel pro dokončení díla musí provést. „Tyto dodatečné stavební práce byly prozatím naceněny na maximálně 12 milionů korun. Přesná částka však bude známa až po dokončení zadávacího řízení, které v současné době probíhá a které skončí do 30. září. Toto navýšení ceny díla, jak bylo i schváleno sněmem svazku a třineckými zastupiteli, uhradí město Třinec ze svého rozpočtu,“ řekla Bartošová.

Samotná Nádražní ulice, kde je kvůli stavbě složitá dopravní situace, však podle Věry Palkovské bude dokončena do 26. září.

V hutnickém městě jde při nákladech bezmála 167 milionů korun o sedm staveb, v pěti městských částech se staví 11,1 kilometru kanalizace a dvě čistírny. V současné době je město odkanalizováno ze 72 procent, číslo se za rok zvýší na 90 procent, což je dokonce více, než činí závazek České republiky v Bruselu.

Věra Palkovská připomněla, že v projektu osmi měst a obcí jsou ve hře dotační zdroje 760 milionů korun. Nejdůležitější tak bude zejména závěrečné vyúčtování projektu. „Opravdu nás čeká další rok tvrdé práce,“ míní.

V úseku Jablunkov – Návsí – Mosty se počítá s dokončením stavby v červnu 2011. V jablun­kovské části Radvanov se objevila petice, v níž si lidé stěžují na nedodržování technologických postupů a na nekvalitně provedené práce.