Informoval o tom magistrát s tím, že stav stavby, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci radnice neustále monitorují a konzultují postup prací v návaznosti na nutná místní dopravní omezení a opatření.

„Znovu byla zprovozněna, samozřejmě zatím za podmínečných podmínek, ulice Zahradnická, což místním značně ulehčí život, ať už pro pěší chůzi, tak i pro motoristy. Budou zde ještě různá omezení kvůli přeložkám přípojek, ale místní tunel je již zasypán a dá se po něm přecházet a přejíždět.

Ke konci prázdnin už by měla být tato cesta plně funkční, její stav se má postupně zlepšovat. Podle informací dodavatelské stavební firmy by měl navíc být do konce roku už zprovozněn minimálně jeden vícepruhový směr na nové komunikaci," uvedl náměstek primátora Dalibor Hrabec.