Trasa naučné stezky je dlouhá přes 4 kilometry a nabízí 10 zastavení. Vede lokalitami zahrnutými do soustavy Natura 2000, národní přírodní památky Skalická Morávka a přírodní památky Profil Morávky. Návštěvníkům nabídne procházku zdravými smíšenými lesy a zavede je do několika zajímavých vyhlídkových míst, ale také kulturně historických objektů obce Skalice.

Na jednotlivých zastaveních se zájemci dozví zajímavosti o řece Morávce, která patří k posledním štěrkonosným divočícím tokům na území ČR, o chráněných územích na jejím toku i o geologii celého území. „Celkové náklady na vybudování naučné stezky byly vyčísleny na 360 tisíc korun, přičemž polovinu z této částky zaplatilo město ze svého rozpočtu a polovina byla uhrazena z Nadačního fondu Hyundai,“ uvedl náměstek primátorky Michal Pobucký.

První zastavení ukazuje zajímavý geologický útvar – profil Morávky, jako příklad kaňonovitého neupraveného toku s hlubokými tůněmi i mělčinami a vystupujícími skalnatými prahy. Druhé zastavení popisuje strukturu a význam lužních lesů doprovázející vodní toky. Na třetím zastavení lze získat informace o jednom z posledních divočících toků – Morávky, jenž je předmětem ochrany.

Čtvrté zastavení je v místě listnatého lesa a návštěvníky seznámí s hlavními bylinami v podrostu, které hlavně na jaře tvoří rozkvetlý koberec. Geologie území postiženého rozsáhlými sesuvy, které byly v minulosti příčinou poškození budov i hlavní silnice mezi Skalicí a Raškovicemi, je obsahem zastavení pátého. Šesté zastavení nabízí informace o obci Skalice. Sedmé zastavení, s nádherným výhledem na Moravskoslezské Beskydy a jejich podhůří, popisuje stavbu Karpat a Moravskoslezských Beskyd a jednotlivé viditelné vrcholy v půlkruhovitém výhledu.

Osmé zastavení, opět s výhledem do krajiny pod Beskydami, ukazuje význam rozptýlené zeleně v krajině, solitérních stromů, stromořadí a remízků. Na deváté tabuli je shrnut význam příměstských lesů ze všech hlavních hledisek (rekreačního, ekologického, klimaticko-hygienického, ekonomického apod.). Poslední desáté zastavené navazuje na informace z tabule číslo 3 a přibližuje chování divočícího toku, a jeho významné rostliny a živočichy.

Stezka začíná u restaurace Zanzibar, která je velice známým výletním místem, snadno dostupným soukromou (místní komunikace Skalice – Dobrá) i veřejnou dopravou (železniční stanice ČD Dobrá, autobus Dobrá, Skalice). Trasa navazuje na značenou turistickou trasu Dobrá, Sedliště a Frýdek-Místek nebo neznačenými trasami po obou březích Morávky do Frýdku-Místku. Druhý konec je v centrální části Záhoří (místní části Skalice), který je dopravně přístupný také soukromou (silnice Frýdek-Místek – Raškovice) i veřejnou dopravou (autobus Skalice, Nižní Lhoty). Pokračovat lze i pěšky po značené turistické trase do Janovic, nebo neznačených do Nižních Lhot, Nošovic a Dobré.

„Naučná stezka nabídne krátkodobý odpočinek, dál od ruchu ulic a dopravy, v příjemném prostředí na odpočívadle s lavičkami s pohledem do přírody či na řeku nebo s výhledem na Místek a na panorama Beskyd. Velký význam bude mít pro děti zdejší i návštěvníků a pro školáky, které seznámí se zajímavostmi přírody,“ dodal náměstek Pobucký. Vybudování stezky zajistil odbor životního prostředí a zemědělství.