Nález ostatků medvěda vyhozených v řece Ostravici, o kterém minulý týden Deník jako první informoval, byl poslední kapkou v poháru tolerance ochránců přírody. Tímto odporným nálezem odstartoval hon na pytláky.

„Hnutí DUHA, jež se dlouhodobě zabývá ochranou a monitoringem velkých šelem, vypsalo odměnu 100 000 korun za informace vedoucí k usvědčení pytláka velkých šelem. Zvýšilo ji tak z odměny 50 000 korun, kterou již dříve vypsalo spolu s Českomoravskou mysliveckou jednotou,“ informoval Miroslav Kutal z Hnutí DUHA. Lidé, kteří mohou sdělit podrobnosti o upytlačeném medvědovi či jiném případu pytláctví velké šelmy, mohou kontaktovat Hnutí DUHA na e-mailové adrese odmena@hnutiduha.cz nebo na telefonu 731 463 929, případně také Správu CHKO Beskydy na telefonu 607 837 854 nebo přímo Policii ČR. Bližší podrobnosti jsou také k dispozici na www.selmy.cz/odmena.

Navýšit odměnu a tím také zvýšit šanci na odhalení pytláků mohou i „obyčejní lidé“ příspěvkem na konto odměny. „Veřejnost může na konto odměny přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 1694749001/5500 vedeném u Raiffeisenbank,“ sdělil Miroslav Kutal.

Ochranáře přiměl k vypsání odměny nález z minulého týdne, kdy náhodný chodec našel na břehu řeky Ostravice u mostu mezi obcemi Frýdlant nad Ostravicí a Pržno pytel se zbytky medvědího těla. „Pytlák se tímto způsobem zřejmě chtěl zbavit čtyř tlap stažených z kůže, z nichž vyrval i drápy, dále krčních obratlů s okolní svalovinou a jazykem. Člen místního mysliveckého sdružení pak části znetvořeného medvěda zajistil a předal je Správě CHKO Beskydy,“ uvedl Miroslav Kutal.

„Okolnosti nálezu nasvědčují tomu, že medvěd byl upytlačen jinde, než byly nalezeny zbytky jeho těla. Je zřejmé, že po zastřelení byl vyvržen, byla z něj stažena kůže s drápy pro preparaci a byla odebrána lebka. Zločince tedy zajímaly trofejové části těla. Většinu masa si zřejmě pytláci nechali pro konzumaci a co se jim nehodilo, vyhodili z mostu do koryta Ostravice,“ dodal ochranář. Celý případ šetří Policie ČR.

PRVNÍ INFORMACE K PŘÍPADU NAJDETE ZDE

Medvědi hnědí jsou přísně chráněným a kriticky ohroženým druhem. „Trvale se vyskytují pouze v horách severovýchodní Moravy na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle expertů Správy CHKO žije v Beskydech jen 3 až 5 těchto zvířat. Usmrcení byť jediného z nich má proto vážné následky pro celou populaci medvěda na česko-slovenském pomezí,“ vysvětlil Kutal. Člověku jsou medvědi nebezpeční jen výjimečně.

V Beskydech nebyl zaznamenán žádný útok medvěda na člověka. „Pytláctví je to nejsmutnější, co může medvědy v našich horách potkat. Je to projev kruté bezohlednosti a zásadní nepochopení ekologických vazeb v přírodě. Doufáme, že díky vypsané odměně se podaří zjistit také další informace o tomto případu,“ pověděl Miroslav Kutal.

Upytlačený medvěd, jehož tělo se našlo minulý týden, navíc pravděpodobně není prvním, kterého místní pseudolovci zabili. „I v předešlých letech Správa CHKO Beskydy evidovala výskyt medvědů na různých horských lokalitách, ze kterých pak náhle zmizeli. Informace o upytlačených medvědech se vynořily obvykle se zpožděním a informátoři se báli prozradit jméno pytláka. Je smutné, že v praxi o osudu chráněných šelem nerozhoduje stát, ale primitivové s puškou,“ dodala zooložka ze Správy CHKO Beskydy Dana Bartošová. Ohroženi pytláky však nejsou jen medvědi, ale i rovněž vzácní a přísně chránění vlci a rysi. „Podle odborných odhadů bylo za posledních dvacet let u nás upytlačeno nejméně 500 rysů. V anonymní anketě, kterou provedli pracovníci akademie věd mezi myslivci v oblastech výskytu velkých šelem, se deset procent dotázaných přiznalo, že nezákonně zastřelili rysa, několik z nich dokonce více než jednoho,“ konstatoval Miroslav Kutal.

Kontaktovat můžete:
Hnutí DUHA na odmena@hnutiduha.cz nebo telefon 731 463 929
Správu CHKO Beskydy: 607 837 854
nebo Policii ČR.
Bližší podrobnosti jsou k dispozici na www.selmy.cz/odmena.
Trestní oznámení na neznámého pachatele
Správa CHKO Beskydy podala na okresním zastupitelství ve Frýdku-Místku trestní oznámení na neznámého pachatele.
Podle zákona o ochraně přírody je medvěd hnědý chráněným druhem a je pacifikován jako kriticky ohrožený druh. Chráněn je také podle evropské legislativy.
Nezákonné usmrcení medvěda hnědého je podle trestního zákona zároveň trestným činem pytláctví. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je medvěd hnědý chráněným druhem a je klasifikován jako kriticky ohrožený. Člověku jsou medvědi nebezpeční jen výjimečně. Konkrétně v Beskydech nebyl zaznamenán žádný útok medvěda na člověka.
Medvědi jsou na území České republiky velmi vzácní. Trvale se vyskytují pouze v horách severovýchodní Moravy, na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle expertů Správy CHKO žije v Beskydách jen 3 až 5 kusů těchto zvířat. Usmrcení byť jen jediného z nich má proto velmi vážné následky na celou populaci medvěda na česko-slovenském pomezí.
Zdroj hnutí DUHA