„Konat se budou, stejně jako v loňském roce, po dva dny, a to v úterý 2. února a ve středu 3. února. Výjimkou jsou jen základní školy ve Skalici a Chlebovicích, kde se zápisy uskuteční pouze 2. února,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Zápisy do prvních tříd ovšem probíhají i v ostatních městech a obcích, přičemž termíny si školy určují individuálně.

K zápisu do prvních tříd se dostaví děti, které do 31. srpna 2010 dovrší věku šesti let. „Děti by měly u zápisu zvládnout pojmenovat své prsty, rozlišit barvy, nakreslit jednoduchou postavu, reagovat na pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo a podobně,“ pověděla Jana Matějíková. Rodiče budou u zápisu potřebovat rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

„Ve Frýdku-Místku se letos k zápisům dostaví zhruba 600 předškoláků, a to včetně dětí, které vloni dostaly odklad školní docházky,“ uvedla Jana Matějíková. Předpokládaný počet budoucích prvňáčků je tu podobný, jako před rokem. Zápisy dětí do prvních tříd se připravují i v Třinci. Tady by mělo přijít zhruba 320 dětí. „Je to předpoklad, je ovšem možné, že jich bude o něco méně,“ naznačila vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy v Třinci Vladimíra Kacířová. Dodala, že loni v září bylo ve městě 283 prvňáků.

„Základní školy podléhají spádovým obvodům. Rodiče ale mohou své potomky zapsat i do jiné školy než spádové, ta ovšem musí mít dostatečnou kapacitu. Všeobecně totiž platí, že spádové školy přednostně přijímají žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,“ vysvětlila mluvčí.

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad,“ upozornila Jana Matějíková. Do školy však mohou být přijaty i mladší děti, kterým bude šest let teprve v době příslušného školního roku. Podmínkou ale je, že musejí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a o přijetí takového dítěte do školy musí požádat jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí do školy dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je pak doporučení školského poradenského zařízení a navíc i odborného lékaře. Tato doporučení rodiče přiloží k žádosti o přijetí do školy.

JANA RUMIANOVÁ
MAREK CHOLEWA

GLOSA: Prvňáci balí aktovky na příštích 60 let

Malí předškoláci se právě chystají k zápisům do prvních tříd. Určitě se už většina z nich do školy strašně moc těší. Prozatím jsou přece „jen“ malé děti, ale až začnou chodit do školy, to už bude jiná. To už se budou moci počítat mezi ty velké, zkušené a ostřílené. Naštěstí si tyto děti prozatím neuvědomují, že pro ně nástupem do školy skončí bezstarostné dětství. Nastanou povinnosti, učení a pevný režim, kterého už se nejspíš nezbaví až do důchodu, tedy zhruba po příštích šedesát let. Některým ctižádostivým rodičům se možná zdá, že právě jejich děti jsou mimořádně vyspělé a inteligentní a snaží se je proto umístit do školy co nejdříve. Může být. Ale proč své vlastní děti, byť by byly sebechytřejší, okrádat o nejkrásnější roky jejich života? Nejsem psycholog ani pedagog, ale přesto bych se, i po vlastní zkušenosti, velmi přimlouvala: dopřejte svým potomkům co nejdelší dětství. Určitě vám za to jednou poděkují. Rok před nástupem do školy se přece dá celkem užitečně využít například učením cizího jazyka nebo něčeho jiného – předškoláček přitom nezahálí, zvykne se učit, získá náskok a přitom nepřijde o poslední rok šťastné bezstarostnosti. (jr)