Město, které se na počátku tohoto roku stalo majitelem fotbalového areálu ve Stovkách, se pustilo do projekční práce a první výsledky mohou fotbalisté pocítit již v letošním roce.

„Snažíme se vyjít vstříc požadavkům fotbalového klubu. Jejich největší prioritou je vybudování hrací plochy s umělým povrchem. Původně jsme měli tuto akci v plánu realizovat až v příštím roce. Víme ale, jak potřebná tato investice je, a proto se snažíme vše urychlit tak, aby byl umělý trávník zhotoven do konce tohoto roku. Pokud se to povede, nebudou už v letošní zimě nuceni všichni fotbalisté za umělkou dojíždět, což značně sníží klubové náklady,“ vysvětlil motiv co možná nejrychlejší výstavby hrací plochy náměstek primátora Petr Cvik, který má sport ve městě na starosti.

„Znovu ale musím zdůraznit, že nejprve musím provést studie proveditelnosti a předložit je tak, aby nám finance z Regionálního operačního programu ubyly přiznány a fakticky přiděleny. Náklady na vybudování trávníku odhadujeme ve výši 20 milionů korun,“ sdělil Cvik.

Podle jeho slov byla na městě zřízena pracovní skupina, která má investiční akce směrem do areálu ve Stovkách na starosti.

Cvik této skupině předsedá a pochvaluje si spolupráci s fotbalovým klubem. „Projekt umělé hrací plochy je prvním krokem k velkým investicím do stadionu. Skvěle funguje spolupráce s Fotbalem Frýdek-Místek. Její zástupci, pan Myška i pan Janoviak, se pravidelně jednání účastní. Při úvodních sezeních k projektu umělého trávníku jsme byli vděčni za jejich praktické připomínky. Myslím si, že tato spolupráce bude fungovat i nadále a bude prospěšná pro to, aby ze Stovek vznikl skutečně kvalitní fotbalový stánek,“ popsal spolupráci náměstek Cvik.

Vedle projektování umělé plochy probíhají přípravné práce nad dalšími nezbytnými úpravami areálu. „Za všechny podtrhnu nutnost vybudování šaten a kvalitního zázemí pro mladé kluky, které bude přímo u umělé hrací plochy. I to chceme udělat tak, aby fotbalisté pocítili kvalitní zázemí včetně regeneračních prvků, které jsou dnes nutností. Toto zázemí stejně jako většina všech dalších akcí ale vyroste až v roce příštím,“ nastínil další vývoj Petr Cvik.

Jak slíbil, bude se s čtenáři Deníku o novinky při rekonstrukci Stovek i nadále dělit. „Veřejnost má právo vědět, co se ve Stovkách děje. Navíc vím, že o fotbal je nyní ve městě velký zájem, takže jsem rád, že pracujeme na něčem smysluplném, co přinese jednak zlepšení herních podmínek, jednak zlepšení zázemí pro diváky i vedení klubu, a to vše dohromady zase posune frýdecko-místeckou kopanou v dohledné době kupředu,“ zakončil Petr Cvik. (red)

Ve Stovkách spolupráci kvitují

Samotní fotbalisté jen s povděkem sledují, že se možnost vybudování trávníku s umělým povrchem spíše přibližuje, než oddaluje. Vždyť i v této době, kdy relativně fotbalistům přeje počasí, se na jednom hřišti setkají například čtyři mládežnické týmy.

„Nutnost vybudování umělé trávy již v tomto roce jsme s vedením města několikráte konzultovali a jsme strašně rádi, že hlavně poslední schůzky pracovní skupiny, kterou vede pan Petr Cvik, který má výstavbu umělky a rekonstrukci Stovek za město na starost, jsou vedeny ve velmi kladném duchu, a že je reálná šance, že by umělá tráva mohla vyrůst ještě v tomto roce. Pro nás je to prioritou číslo jedna a pokud se vše podaří, bude to obrovský krok vpřed nejen při výchově našich mladých fotbalistů, ale také i po stránce ekonomické, kde jsme v zimním období v minulých létech investovali nemalé peníze,“ nezastíral nadšení sportovní ředitel frýdecko-místeckého klubu Radomír Myška.

V minulém týdnu již na škvárové ploše ve Stovkách proběhly sondáže podloží. „V dnešních dnech již prakticky na Stovkách řešíme s příslušnými členy pracovní skupiny otázky ohledně studie na další etapu oprav stadionu. Za tento rychlý přístup patří našemu městu obrovské díky. Spolupráce s vedením města je na velmi vysoké úrovni a jsme nesmírně rádi, že naše praktické připomínky jak k výstavbě umělé trávy, tak i ke zvelebení stadionu, konzultujeme společně. A město se snaží, aby umělka byla jedna z nejkvalitnějších v našem kraji. Pokud by její realizace vyšla již v tomto roce, byla by to zkrátka paráda,“ dodal na závěr Myška.

Fotbaloví fanoušci, ale hlavně mladí fotbalisté Frýdku-Místku, budou jistě s velkým napětím sledovat, jak se další vývoj okolo stadionu ve Stovkách bude vyvíjet. (sch)

Kam dál? Myška: Areál ve Stovkách bude chloubou nejen města, ale i okolí