O tom, že městští policisté plní nezastupitelnou roli, svědčí zpracované statistické údaje za loňský rok. Městská policie Třinec se zabývala téměř deseti tisíci případy. „Je to skutečně vysoké číslo. U některých položek nastal nárůst, u jiných čísla mírně poklesla. Pokud jde například o dopravní přestupky, těch jsme v roce 2016 s kolegy řešili přes tři tisíce. Dalších osmnáct set výjezdů se týkalo narušení veřejného pořádku. Práci jsme měli i s odchytem 183 zaběhnutých psů. Ostatních zvířat bylo šestadvacet," upřesnil ředitel Městské policie Třinec Josef Kužma s tím, že strážníci se dále podíleli na řešení takzvaných komunikačních závad. „Do této kategorie mimo jiné spadají poškozené dopravní značky a díry na silnicích," dodal Josef Kužma, jenž neopomněl zmínit ani další dvě důležité kategorie. „První se týká spolupráce s rychlou záchrannou službou, kdy jsme se podíleli na záchraně osmaosmdesáti lidí, kteří byli z různých důvodů v ohrožení života. Poměrně hodně práce jsme měli i s lidmi, kteří nerespektovali vyhlášku, jež zakazuje pití alkoholu na veřejnosti. Těchto případů bylo 527. Další výjezdy spadají do kolonky Jiné události," řekl Josef Kužma, který by uvítal, kdyby se výhledově podařilo počet strážníků zvýšit. „V současné době jich máme rovných čtyřicet," konstatoval Kužma. Na nedostatek práce si loni nemohla stěžovat ani nedaleká Městská policie Jablunkov, která v minulém roce evidovala 919 událostí.

„Z toho jsme přijali 525 oznámení, 394 bylo vlastních záznamů," informoval velitel Městské policie Jablunkov Pavel Kufa. Přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití bylo 395. Tamní „měšťáci" v dopravě řešili 613 přestupků. „Ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky v Jablunkově jsme se podíleli na 100 událostech. Republikové policii jsme postoupili 22 podezření ze spáchání trestného činu. Hlídky zasahovaly proti 43 podnapilým osobám, v sedmi případech zachránily lidský život při poskytnutí první pomoci. Asistovali jsme také u třiadvaceti dopravních nehod. Třináct záznamů mělo souvislost s mladistvými a nezletilými osobami," podrobně rozčlenil Pavel Kufa. Jablunkovu se vyplatil i kamerový systém, s jehož pomocí dispečeři odhalili 16 protiprávních jednání.