Podle mluvčí frýdecko-mís-teckého magistrátu Jany Matějíkové by se do budovy za autobusovou zastávkou Na Veselé mohly přesunout také přestupkové agendy a odbor sociální péče. „Objekt se jeví jako vhodný nejen z kapacitního hlediska, ale také z hlediska dostupnosti pro občany. Zajištěna je k němu autobusová doprava, zastávky jsou v těsné blízkosti a nedaleko je vlakové nádraží, od kterého by v budoucnu měla vést k objektům v Těšínské ulici přímá cesta," řekla mluvčí s tím, že do budovy vede bezbariérový přístup.

„Objekt bývalé textilní školy již delší čas zvažujeme využít jako zdravotní středisko a jednáme o tom s nájemcem. Avšak v závislosti na vývoji posledních dní patří tento objekt mezi témata, o nichž budeme jednat s městem ve věci spolupráce," uvedl prokurista společnosti Slezan Jiří Karásek.

Strážníci by mohli chránit úředníky

Pokud by šlo pouze o délku přesunu, nejlépe by na tom byli strážníci, kteří by se stěhovali z třídy T. G. Masaryka. „My hledáme vhodný objekt z několika důvodů. Městská policie se rozšiřuje, nabírá nové strážníky, a prostory, ve kterých sídlí, jsou již z kapacitních důvodů nevyhovující. Do dvou let nám vyprší smlouva na pronájem prostor v ulici Palackého v Místku, ve kterých nyní působí odbor sociální péče," odůvodnil možný přesun primátor města Michal Pobucký. Přestěhování přestupkového oddělení do budovy s městskou policií zvažují kvůli bezpečnosti. „V po-slední době totiž od zaměstnanců ze sociálního odboru a přestupkového oddělení čím dál častěji slyšíme, že lidé jsou stále agresivnější a nevyzpytatelnější, což potvrzuje i případ z posledních dnů, kdy byl okraden a napaden jeden z našich zaměstnanců. Umístění sociálky a přestupků do společných prostor s městskou policií by bylo přínosné," doplnil primátor s tím, že přítomnost strážníků by vedla lidi ke slušnějšímu chování.

Přínos využívání nových prostor jak pro úřady, tak pro občany, přiznává i Jiří Karásek. „Také by to umožnilo využít budovu v oblasti textilních nemovitostí, a naplnit tak spolupráci dle memoranda. Nyní budeme s městem jednat o konkrétních podmínkách," řekl prokurista.

Jak uvedla Jana Matějíková, jednání se Slezanem o poskytnutí prostor bývalé textilní školy jsou v začátcích. „Jisté je, že pro záměr města je objekt vhodný. Nyní bude záležet na nabídce Slezanu, jakou formou, za jakou cenu a na jak dlouho své prostory městu poskytne. V případě dohody je majitel objektu schopen připravit prostory k plnému užívání během šesti až devíti měsíců," uvedla mluvčí.

Memorandum o spolupráci vedení se města se společností Slezan uzavřelo v lednu. „Je to první věc, v níž se začíná dít něco konkrétního, čeká nás však řada dalších a významnějších, jako je možnost zázemí pro městský dopravní podnik nebo využití pozemků pro různé další účely," naznačil Jiří Karásek. Od dohody o spolupráci se mimo jiné očekává oživení areálů bývalých textilek, jejich začlenění do prostředí města nebo zachránění fasád historických budov. Kromě příprav studií na využití areálu se bude rozhodovat o financování rekonstrukce. Společnost Slezan totiž podala žádost o dotaci na opravu fasád trojpodlažní budovy v Těšínské ulici a skladu bavlny u frýdeckého nádraží. Pokud zastupitelé města dotaci schválí, opraví se rovněž fasáda budovy v areálu Beskydské ulice. „Jedná se o budovu v areálu, na jejíž fasádě je výtvarná plastika. Toto dílo město shledává historicky cenným," vysvětlil mluvčí Slezanu Tomáš Fridrich.