Středisko Slezské diakonie Tabita Jablunkov nabízí své služby důchodcům a lidem starším 16 let se zdravotním či chronickým onemocněním žijícím v Jablunkově a okolních obcích.

Poskytované služby zahrnují nejen pomoc při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu (osobní asistence), ale také možnost dočasně zastoupit pečující osoby a poskytnout jim tak čas k odpočinku nebo vyřízení potřebných osobních záležitostí (takzvané odlehčovací služby).

„Tímto způsobem středisko Tabita umožňuje lidem setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, udržet si životní styl, na který byli zvyklí, a zároveň zkvalitnit život rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují,“ řekl Zdeněk Rucki ze Slezské diakonie.

Zatímco nabídka a rozsah poskytovaných služeb zůstávají i v letošním roce beze změn, sídlo jablunkovské Tabity se přestěhovalo do nových prostor. Koncem loňského roku se totiž středisko v souvislosti s finanční krizí a sociálními reformami v České republice ocitlo v nelehké situaci a stejně jako mnoho dalších sociálních služeb se muselo potýkat s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz.

Ve snaze o zefektivnění služeb proto Tabita přistoupila k určitým nezbytným opatřením a mimo jiného se přestěhovala z Jablunkova do Návsí. „Středisko jako takové a spolu s ním i celá Slezská diakonie by proto chtěly velice poděkovat sboru SCEAV v Návsí, který Tabitě nabídl vhodné prostory a zázemí pro činnost jejích pracovníků i další rozvoj služeb,“ dodal Zdeněk Rucki.

Pracovníci Tabity Jablunkov tudíž propříště rádi přivítají všechny stávající i nové zájemce o služby v nové kanceláři v Návsí, Dlouhá 48. Schůzku je možné absolvovat od pondělí do pátku v době od 7.30 do 15.30 hodin (nejlépe po předchozí telefonické dohodě).