Škola byla založena v roce 1958 a přístrojové vybavení laboratoří bylo dosud velmi zastaralé – nejstarší stroje byly pořízeny před půlstoletím a ani další nebyly o moc novější. Neodpovídaly tak současnému technologickému vývoji a ani potřebám zaměstnavatelů.

Ředitel školy Martin Tobiáš v úterý uvedl, že příprava projektu začala v roce 2007. „Cesta k realizaci byla dlouhá. Nejprve jsme dali dohromady projektový záměr, to znamená, že náš projektový tým sestavil úlohy, které chtějí se studenty měřit. Toto se skutečně tvořilo jeden školní rok a podíleli se na tom učitelé odborných předmětů. Pak následoval z mého pohledu nejdůležitější bod – oponentní posudky ze strany čtyř našich partnerských firem a jedné vysoké školy. Na základě této oponentury jsme vše zkorigovali, upravili a následně vytvořili projektovou žádost,“ popisoval Martin Tobiáš.

Podle něj chtěla mít škola garantováno, že přístrojové vybavení je to „pravé ořechové“ i z pohledu významných společností, které mají o absolventy technických oborů zájem. Tobiáš vyjmenoval, že mezi firmy, které se školou spolupracují, patří ArcelorMittal, Třinecké železárny, Strojírny Třinec a VÚHŽ, do projektu se zapojila rovněž Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava.

Loni v dubnu se Martin Tobiáš dozvěděl, že projekt byl schválen, modernizace laboratoří se odehrála v říjnu a listopadu. „Jednalo se o projekt podaný v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dotace z fondu EU je šest a půl milionu korun, což je 85 procent,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Zbylých patnáct procent tvoří peníze z rozpočtu kraje a vlastní spoluúčast.

Laboratoře praktické výuky si prohlédli například náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a frýdecko-místecký primátor Petr Cvik, přišli i zástupci partnerských společností.

Sledovali, jak funguje trhací stroj pro tahovou zkoušku, jeden ze studentů pak v jiné laboratoři vysvětloval, jak ovládá univerzální tvrdoměr, jehož cena je zhruba 770 tisíc korun. Škola se pochlubila i špičkovými japonskými přístroji v laboratoři rozměrové kontroly.

Ředitel Martin Tobiáš zdůraznil, že průmyslovka v žádném případě nechtěla peníze „utopit“ za nábytek, ale soustředila se na kvalitní vybavení, které se týká přímo praktické výuky. Tobiáš doufá, že projekt pomůže střední škole přilákat i více žáků, kteří opouštějí žákladní školy.