Vybavení v hodnotě za více než dva a půl milionu korun nezahrnuje pouze nový nábytek, ale také aktuální odborné zdravotnické pomůcky pro předměty jako jsou somatologie, pečovatelství, první pomoc, ošetřovatelství, biologie, chemie či fyzika.

„Učitelé tak mohou při výuce využívat například velký rozkládací model mozku, který studentům umožní lépe poznat a pochopit jeho funkce. Zajímavé jsou i pomůcky pro simulaci projevů stárnutí, pomocí nichž žáci na vlastní kůži mohou prožít různá omezení starého člověka," přiblížila využití nových pomůcek v praxi ředitelka školy Ludmila Pavlátová.

„Nové vybavení odborných učeben jsme získali na základě smlouvy o partnerství s Moravskoslezským krajem, který je zřizovatelem naší školy, díky projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013," uvedla dále s tím že v rámci tohoto programu, ale pomocí druhého projektu s názvem Jazykové učebny středních odborných škol, škola dále získala získala moderní vybavení jazykové učebny.

„Jedná se zejména o hardwarové a softwarové vybavení pracovišť a pomůcky jako je například interaktivní tabule s projektorem k výuce jazyků. Jazyková laboratoř tak nyní umožňuje žákům práci ve dvojicích nebo v malých skupinách a učiteli individuální kontrolu pomocí sluchátek, aniž by rušil ostatní v jejich práci. Tyto nové učebny i pomůcky jsou již plně využívány v běžném provozu školy," řekla závěrem Ludmila Pavlátová.