Ve Frýdku budou pokáceny stromy například na veřejně přístupné ploše židovského hřbitova. V zápoji dřevin na ulici Národních mučedníků půjdou k zemi dva smrky, v Dlouhé ulici dojde k pokácení zcela suchých a jmelím napadených líp srdčitých, dalších deset líp zmizí ze sadů Svobody. Může za to jmelí, které devastuje lípy po celém území republiky. Postupným vyčerpáváním živin ze stromů a schnutím se lámou větší větve. V Místku budou v ulici J. Opletala vykáceny čtyři javory kvůli defektům v kosterním větvení a na patě kmene. Dále se bude kácet pět stromů, především bříz, v Jungmannově ulici a v ulici 1. máje tři stromy, a to kvůli masivnímu prosychání korun. Devět suchých stromů půjde k zemi také v sadech Bedřicha Smetany.

Letos dojde ve městě k vykácení až devatenácti smrků, může za to usychání stromů. Masové schnutí všech druhů smrků je podle magistrátu nejspíše způsobeno dvěma faktory. Prvním z nich je zvýšený výskyt chorob a škůdců napadajících smrky. Druhým činitelem je přílišné sucho, kdy půda kvůli suchu zmenšuje svůj objem a trhá jemné vlásečnicové kořínky.

V období vegetačního klidu, které trvá zpravidla od začátku listopadu do konce března, přijde na řadu mimo kácení dřevin údržba porostů keřů. Úředníci také vybírají vhodná a účelná místa pro výsadbu nových stromů, která nejsou v kolizi s dopravní a technickou infrastrukturou a jejich ochrannými pásmy, rozvojem území nebo nesouhlasnými stanovisky dotčených orgánů státní správy. „Do konce roku 2016 bude veřejná zeleň Frýdku-Místku obohacena o výsadbu více než 100 nových stromů různých druhů a kultivarů vhodných do městských podmínek," uvedl magistrátní odbor životního prostředí a zemědělství.