Stromy nejenže rostou v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy, ale rostou přímo na kabelu vysokého napětí. Bez odstranění stromů není možné výměnu kabelu provést.

„Podzemní inženýrské sítě mají v souladu s platnou legislativou stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno vysazovat trvalé porosty. Bohužel ve městě, zejména pak na sídlištích jsou místa, kde stromy v ochranných pásmech rostou. Před několika desítkami let je tam často nevědomky vysadili samotní obyvatelé sídlišť. Stromy nezřídka rostou přímo nad vedením inženýrských sítí. Výměna potrubí nebo kabelů bez toho, aniž by stromy byly pokáceny, je pak v mnoha případech nemožná“, vysvětlil primátor Michal Pobucký s tím, že město se vždy snaží za vykácené stromy vysadit stromy nové, což bude cílem i v tomto případě.

Největší rozsah kácení se nevyhne ploše pod sportovním hřištěm mezi ulicemi E. Krásnohorské a Gogolova, poblíž mateřské školy. Zde bude pokáceno šest vzrostlých stromů, konkrétně dvě borovice, tři duby a jeden javor, a část okrasných keřů rostoucích pod nimi.

Část vykácených stromů bude kompenzována novou náhradní výsadbou, a to v prostoru pod sportovním hřištěm.