V současné době je na programu kácení dřevin, a to vzrostlých stromů a keřů, které rostou na kraji vodní nádrže v prostoru přítoku řeky Olešné. Důvodem pro kácení je příprava území pro následné odtěžení nánosů, dřeviny totiž rostou v místě, kde budou probíhat těžební práce. Celkem bude vykáceno 276 stromů, převážně vrby, v menší míře olše, ojediněle jasan, střemcha a jilm. K zemi půjde skoro 11 tisíc metrů čtverečních zapojeného porostu dřevin.

Kácení dřevin má na starosti Povodí Odry, které má přehradu ve správě. Povodí na počátku roku vypsalo tendr na odtěžení sedimentů ze dna vodní nádrže. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 93,5 milionu korun bez DPH, práce by podle zadávací dokumentace měly začít na jaře. Předmětem zakázky je odtěžení sedimentů v množství přibližně 183 tisíc metrů krychlových. Povodí Odry předpokládá, že se tím zvýší protipovodňová ochrana a voda bude čistší. V projektové dokumentaci se počítá s odtěžením sedimentů při snížené hladině na kótu 298 metrů nad mořem, což je přibližně současná hodnota.

Přehrada, která je ve správě Povodí Odry, nebyla od svého vzniku ani jednou čištěna. „Každá nádrž se zanáší, Olešná už je stará přes 50 let a vždycky při povodních či průtocích nese splaveniny, bahno a kal. To vše se v ní usazuje. Bez vytěžení by se ta přehrada zanesla v řádu 150 až 200 let," řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina. Povodí vysadí 1391 kusů dřevin jako náhradu ekologické újmy, která vznikne vykácením současných dřevin.