„Smyslem projektu bylo zejména osvětlit procesy, které v Česku zatím nejsou příliš dobře popsány, jenže přitom zásadním způsobem ovlivňují životy každého z nás, jako jsou například dotace na volnočasové aktivity nebo veřejnou dopravu,“ prozradila koordinátora projektu Eva M. Hejzlarová. Již první získané informace jim napověděly, že ideální situace panuje opravdu jen málokde.

„Přestože většina zastupitelstev tvrdí, že jejich rozpočty jsou neutrální, spravedlivé – a že víceméně zohledňují zájmy a potřeby všech skupin obyvatel, které v dané obci nebo městě žijí, zjištění, která výzkum přinesl, jsou jiná,“ prohlásila Eva M. Hejzlarová. Největším překvapením byly výsledky časových snímků městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Ty ukázaly, že cestující v městské hromadné dopravě tvoří ze sedmdesáti procent ženy – na dvě tak připadá jeden muž. V meziměstské dopravě jde o zhruba šedesát procent žen. „Kromě toho, že tyto výsledky nabourávají představy zastupitelů o tom, že městská hromadná doprava je využívána zástupci obou pohlaví rovnoměrně, jde zároveň o vůbec první časové snímky využívání veřejné dopravy muži a ženami v Česku,“ zdůraznila Hejzlarová.

Analýza

Analýzy dále ukazují, že pokud jde třeba o využívání volného času, jsou ve větší míře dotováni muži a jejich aktivity – typickou ukázkou jsou objemy peněz, které putují do fotbalu či hokeje. Jak vysvětluje ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková: „Potřeby různých skupin obyvatel je možné rozdělit na základní, to znamená ty, které usnadňují život, jako je právě dopravní obslužnost, dostupnost zdravotní péče jesle, školy. Pokud ty jsou naplněny, vzniká lidem více volného času a prostoru pro seberealizaci, a tam jsou více podporováni muži a jejich vyžití."

„Problémem“ žen je přitom to, že své zájmy neumějí prosazovat stejně přesvědčivě jako muži – ukázaly to výsledky moderovaných diskuzí, které Fórum 50 % v regionu uspořádalo. Zatímco muži dostávají každoročně dotace na provoz fotbalového týmu, ženy jsou méně organizované a nejsou ve formulování svých potřeb dostatečně razantní. „Ženy ve větší míře trápí dopravní bezpečnost v obci nebo to, že si děti nemají kde hrát, případně vyladěnost veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že mají méně volného času než muži, mají i méně prostoru řešení těchto problémů prosazovat. Svou roli hraje také jen pětadvacetiproscentní zastoupení žen v obecních zastupitelstvech. Proto při formulování veřejného zájmu jejich zkušenosti a úhel pohledu chybí," vysvětluje Jana Smiggels Kavková.

Kromě výzkumného aspektu byl pro studující důležitý i občanský rozměr jejich snažení. „Smyslem akce bylo nejen informace získat z terénu, ale také zbavit studenty stereotypů spojených s politickým rozhodováním. Jsme rádi, že se to podařilo,“ dodala Eva M. Hejzlarová.