„Kromě posílení příhraniční spolupráce organizací z Polska a Čech v otázkách globálního rozvojového vzdělávání je hlavním cílem projektu přimět studenty k hlubšímu zamyšlení nad věcmi kolem sebe. Chceme, aby nebyli pasivními konzumenty dnešního světa, ale aby se na něj uměli podívat i kritickým okem. Zároveň bychom rádi studenty motivovali k ohleduplnějšímu jednání vůči naší přírodě,“ uvedl Lukáš Szlaur, manažer projektu z Institutu EuroSchola v Třinci, který společně s polským sdružením Serfenta projekt realizuje.

Stěžejní součástí projektu je realizace čtyř workshopů pro mládež gymnázií a středních škol v Třinci, Jablunkově, Českém Těšíně a v Cieszynie na polské straně hranice. A o čem se studenti budou bavit? Hlavními tématy workshopů bude problematika civilizačního rozvoje a jeho dopady na životní prostředí, lidská práva, dále problematika Fair-trade a otázky odpovědného využívání přírodních zdrojů, třetím tématem je odpověď na otázku: „Víš, co jíš?“, tedy problematika zdravého stravování, využití místních zdrojů, geneticky modifikované potraviny.

Na posledním workshopu se studenti budou zabývat nadměrným využíváním přírody, ekologickou stopou, klimatickými změnami, ochranou přírodních zdrojů a využitím nabytých znalostí v každodenním životě.

Účastníci projdou čtyřmi moduly po dvou vyučovacích hodinách a vybraní aktivní studenti se zúčastní závěrečných ekologických Her bez hranic.