Stěžejní náplní projektu je vedle posílení příhraniční spolupráce také realizace čtyř workshopů pro mládež gymnázií a středních škol v Třinci, Jablunkově a Českém Těšíně. Studenti vybraných škol na české i slovenské straně hranice se budou jeden a půl roku podílet na realizaci projektu netradiční formou setkání, workshopů a v neposlední řadě také dvou výjezdních česko – slovenských „Ekoher bez hranic“.

Jednotlivé workshopy rozvíjejí témata týkající se problematiky civilizačního rozvoje a jeho vlivu na životní prostředí, principů 3 R (reduce – snížit, reuse – opakovaně použít, recycle – recyklovat), otázky odpovědného využívání přírodních zdrojů, uhlíkové stopy, geneticky upravovaných surovin a jiné. „Součástí je vytvořený ekoweb s prezentací atraktivních míst, obchodů, institucí a zajímavostí spojených s probíranými tématy, diskusní fórum,“ řekla Dorota Madziová z Institutu Euroschola.