„Pro žáky je samozřejmě zábavnější vyrábět něco ke konkrétnímu účelu než si zručnost procvičovat na abstraktních předmětech. Jsme rádi, že jsme mohli pomoct a samozřejmě si jeden ježkovník necháme pro vlastní školní zahradu,“ uvedl ředitel SOŠ Aleš Adamus.

Instalace ježkovníků proběhne do konce září u vybraných základních a mateřských škol, jejichž zahrady jsou vhodné jako zimoviště ježků, a leží daleko od frekventované komunikace nebo v blízkosti lesa.

Výrobu takzvaných ježkovníků a jejich rozmístění do přírody před zimními měsíci iniciovaly Třinecké železárny. Huť přispívá k podpoře biodiverzity v přírodě ve svém okolí každý rok. V posledních letech to byly například hmyzí domky pro opylovače, speciální budky pro ohroženého ledňáčka říčního, podpora Českého rybářského svazu, sýkorníky pro veřejná prostranství nebo ptačí budky pro kriticky ohrožený druh morčáka.

„Letos jsme se zaměřili na ježky, jichž v posledních letech bohužel ubývá kvůli přehnaně upraveným zahradám, bariérám v podobě betonových plotů i používání pesticidů. Přitom ježek je užitečný, neboť požírá i takové druhy hmyzu, které jiní živočichové neloví,“ upřesnil Radim Klimša, vedoucí odboru Majetek a životní prostředí v Třineckých železárnách.

Ježkovník je v podstatě rozměrnější budka, která slouží zvířátku k přezimování, ale také jako úkryt během roku, v němž může v klidu porodit a vychovat svá mláďata.

close Výroba ježkovníků, o kterou se postarali studenti SOŠ v Třinci. info Zdroj: Třinecké železárny zoom_in