„Kromě toho, že si vyzkoušíme formu projektového vyučování se vším, co k tomu patří, můžeme trochu pomoci lidem v nouzi a dětem, které trpí nedostatkem potravy, musí těžce pracovat a vzdělání pro ně není samozřejmostí,“ řekla Lenka Skřekucká.

Projekt zahrnuje spolupráci s charitativními organizacemi, aktivní účast žáků na sbírkách, dárcovství krve zletilých žáků, zhotovení dárkových předmětů ve školních šicích dílnách a jejich prodej v prostorách Městské knihovny na Jiráskově ulici ve Frýdku-Místku, slohové a výtvarné práce žáků, žákovské prezentace projektu, sbírku dobrovolných finančních příspěvků od žáků a zaměstnanců školy, výstavu fotografií z Ugandy Dany Šafářové, adopci na dálku dítěte z Ugandy, finanční pomoc na výstavbu školy a české nemocnice v Buikwe v Ugandě.

V učebně školy je při této příležitosti zmíněná výstava fotografií, kterou studenti mohou spatřit a rovněž je pro ně připravená prezentace Ugandy, kterou pro své spolužáky připravili sami studenti. Tato výstava s prezentací ve škole probíhala od středy do pátku a svým poutavým obsahem se těšila zájmu studentů i pedagogů.

(mach)