Magistrát si nechal zpracovat studii revitalizace jednoho z největších sídlišť ve městě, která poslouží jako koncepční podklad pro následné řešení problémů dopravy, revitalizace volných ploch, hřišť, mobiliáře a zeleně. „V současné době jsou již téměř všechny bytové domy v sídlišti zrekonstruovány. Veřejné prostranství jsou však ve větší míře ve špatném technickém stavu a tento stav vykazuje také zeleň, která je udržována, avšak postrádá koncepci, a tak není její potenciál v sídlišti plně využit,“ píše se také ve studii.

Fungování sídliště podle studie negativně ovlivňuje několik prvků. Problémem je například okolí Janáčkova parku a kina Petra Bezruče, například průmyslový areál Slezan působí v území podle studie jako bariéra a společně s areálem školy vytváří krček mezi jednotlivými částmi sídliště. V areálu ve Frýdlantské ulici začala na podzim demolice nepotřebných budov, o využití tamního území v soukromém vlastnictví však zatím není jasno.

Sídliště Riviera bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století, v dnešní době už neodpovídá požadavkům jak na účelnost, tak ani co se týká vzhledu klidových zón u obytných domů. „Chceme vylepšit jeho funkčnost i vizuální stránku. Na sídlišti je nedostatek parkovacích míst, chodníky i komunikace jsou zastaralé a nevyhovující je také řešení vnitrobloků se zbytečnými zídkami a degradovanou, převážně asfaltovou plochou,“ podotkl při zadávání studie primátor Michal Pobucký.

Nedostatek parkovacích míst by se měl vyřešit lepším využitím stávajících parkovišť s omezenými zásahy do přilehlých ploch zeleně, rozšířením některých komunikací pro vznik oficiálních podélných parkovacích pruhů i výstavbou nadzemních a podzemních garáží a domů.

Studie není závazná. Jednotlivé dílčí akce budou podle magistrátu posuzovány, zpracovávány a prováděny individuálně. Lidé mají až do konce ledna možnost dávat připomínky k navrženému řešení.