Studie, jejíž vypracování trvalo několik měsíců, má podle radnice „vytýčit ohrožení do budoucna“ a definovat potřebné kroky pro sociální inkluzi, což je termín pro začlenění ohrožených skupin, a to právě v souvislosti s bydlením.

Stěhovat se chtějí jen v rámci města a okolí

Z výsledků vyplynulo, že téměř 74 procent obyvatel Třince, převážně střední generace a senioři, je se životem v hutnickém městě spokojeno. Pokud by se lidé chtěli někam stěhovat, tak jen v rámci městských částí nebo do okolních obcí.

„V porovnání s městy v Moravskoslezském kraji je potěšitelné, že si Třinec udržuje stabilní počet obyvatel. Můžeme říci, že je dokonce oproti ostatním plodný,“ řekla starostka Věra Palkovská.

Třinečanů je momentálně asi 37 tisíc. „Jestli i nadále budou třinecké ženy tak plodné, tak počet obyvatel stabilizujeme,“ prohlásila. Míní, že roli hraje i podprůměrná nezaměstnanost, která se zde pohybuje kolem osmi procent.

Lidi nejvíc trápí dopravní situace, parkování, byty CPI a ovzduší

Lidé v průzkumu odpovídali pomocí známek. Na rozdíl od školy byla nejhorší známkou jednička, číslo sedm znamenalo naopak největší spokojenost.

Ve výsledku lidé ocenili, že se město v posledních deseti letech rozvíjí, a budoucnost vidí spíše pozitivně.

Palkovská řekla, že na druhou stranu z průzkumu jasně vyplynulo, že obyvatele nejvíce trápí dopravní situace, parkování, bydlení v bytech společnosti CPI a stav ovzduší. Výtky nejmladší generace se týkají především nedostatku volnočasového vyžití.

„Z výsledků studie jsme opravdu mile překvapeni, s některými čísly jsme ani nepočítali. Nicméně nesmíme se nechat uchlácholit, z výsledů vyplynula i řada ohrožení do budoucna, na které se musíme pečlivě připravit a hrozby pokud možno eliminovat,“ tvrdí starostka.

Kam zaměřit pozornost? Také na šedesátileté občany

Studie ukázala, že mezi největší ohrožení do budoucna patří zadluženost obyvatel, otázka zaměstnanosti, problematika bydlení a stárnutí obyvatel.

Radnice z hlediska dopadů na bydlení považuje za nutné věnovat pozornost především nízkopříjmovým domácnostem, konkrétně seniorské domácnosti, jednočlenné domácnosti a neúplným rodinám.

Pozornost se má zaměřit i na početnou skupinu obyvatel ve věku od 60 do 65 let, která způsobí prudší nárůst počtu seniorů ve městě.

Demografická prognóza počítá s podílem seniorů v populaci v roce 2025 okolo 20 procent, což je jedna pětina z celkového počtu obyvatel.

„Výsledky studie jsou podkladem pro práci na sociální inkluzi. Z výsledků výzkumu budou vycházet tři pracovní skupiny zaměřené na bydlení, sociální problematiku a osvětu a poradenství, s cílem zaměřit se na prevenci negativních jevů a eliminaci hrozeb. Je teď třeba shromáždit co nejvíce informací, čísel a poznatků a stanovit konkrétní kroky pro sociální inkluzi,“ řekla starostka.

Lidé, kteří se do průzkumu zapojili, podle ní odpovídali na dotazy tazatelů vstřícně, a to přesto, že řada otázek byla osobního charakteru.

Kam dál?

V Třinci poradí klientům, jak na zadluženost

Pět set lidí brzy čeká telefonické interview