Vypršení některých termínů k prvnímu červenci přitom pro města nic neznamená, na mnoha úřadech budou celou agendu zpracovávat ještě nejméně rok. Část z nich přitom soudí, že jde jen o zbytečné papírování a přidávání práce úředníkům pod zástěrkou ochrany životního prostředí, zjistila ČTK. "Zatím se to jeví jako zbytečné nařízení, které nic neřeší. Někteří lidé nás už obvinili, že je honíme kvůli budoucímu zdanění," řekla tvrdí například mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Ani podle bohumínské radnice nepřinese složité martyrium příliš užitku. "V obcích jsou důležitější problémy, které se musí řešit," dodal starosta Bohumína Petr Vícha.

Naopak podle bruntálských úředníků má povolování studní své opodstatnění například při sousedských sporech. Když nebude nějaký čas pršet a majitel studny bude mít obavy z nedostatku vody, může dosáhnout toho, že sousedova nepovolená studna bude odstraněna.

"Černý odběr ani černou stavbu nelze chránit prostřednictvím úřadů ani soudů," uvedla Eva Bártková z odboru životního prostředí v Novém Jičíně.

Návaly lidí začátkem prázdnin pominuly, v kancelářích mají ale stále plné ruce práce.

"Evidujeme kolem 1500 žádostí. Zatím jsme vyřídili asi stovku, dalších 120 je přerušených, protože lidé musí doložit další podklady," řekl mluvčí Opavy Jan Šindler. V menších městech dosud vodohospodářskou agendu vyřizoval jen jeden pracovník, ke kterému začalo na začátku roku chodit denně až 70 žadatelů.

"Zvládnout to bylo velmi náročné, s povolováním septiků a kanalizací proto začali pomáhat i kolegové ze stavebního odboru," řekla mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.

Odbor životního prostředí dočasně posílili i v dalších městech, například v Novém Jičíně nebo Frýdku-Místku. Novinky v zákoně totiž mění pravidla hry nejen pro majitele studní, ale i pro lidi či firmy, kteří vodu vypouštějí například z domácích čistíren nebo myček. Kampaň ministerstva zemědělství dosud oslovila jen část majitelů studní, podle odhadů odborníků si zatím nevyřídilo potřebné povolení 30 až 60 procent lidí, kteří by jej měli mít.

Některá města však podobné počty neřeší. "Nevíme. Věštit neumíme a při personálním obsazení úřadů obcí s rozšířenou působností je myšlenka na systematickou kontrolu přinejmenším úsměvná," upozornil vedoucí bruntálského odboru životního prostředí a zemědělství Vladimír Procházka. Celé věci údajně ublížily nepřesné informace médií. Ty podle úředníků vyplašily běžné občany, zatímco zákon byl vytvořen především pro podnikatele a další právnické osoby.

Nakonec ale roli médií hodnotí pozitivně. "Většina občanů už ví, že existuje vodoprávní úřad a že je nutné mít příslušná povolení. Možná ubude lidové tvořivosti a lidé si uvědomí, že i s vodou je nutné začít hospodařit a šetřit," řekl Procházka. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, například u rodinného domu nebo na chatě, i ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Kdo platné povolení nemá nebo mu končí jeho platnost, musí si ho vyřídit či prodloužit na příslušném vodoprávním úřadě, tedy na odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou studny vybudované před rokem 1955, ty povolení mít nemusejí.

Podrobnější informace je možné najít na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.