Akci hrozí krach, ministerstvo životního prostředí proto svazku přidělilo poradce Vojtěcha Doležala. Ten obcím radí, jak projekt zeštíhlit a ufinancovat. „Provádí se revize tendrové dokumentace - jednak s cílem nalézt vnitřní úspory projektu, ale i snížit rozsah stavby u Vendryně, kde se významně navýšila cena díla,“ připomněl šéf svazku a starosta Bystřice Ladislav Olšar.

Dodal, že 1. prosince budou změny předloženy Státnímu fondu životního prostředí ke schválení, a to ve zrychleném režimu. „Tyto změny budou předány uchazečům pro úpravu nabídek do výběrového řízení na zhotovitele,“ vysvětlil Olšar. Výběrové řízení je prodlouženo do 16. prosince.

Olšar uvedl, že je nutná i změna filosofie svazku. Ta původní z roku 2004 se opírala o to, že svazek je předkladatelem žádosti, nositelem dotace, stavebníkem, vlastníkem a provozovatelem nově vzniklé kanalizace. „Tento princip solidarity – odpovědnosti jednoho za druhého, včetně finanční, je nepřijatelný z pohledu hospodaření obcí,“ vysvětlil. Svazek tak bude pouze předkladatelem žádosti a nositelem dotace. Stavebníkem, vlastníkem a provozovatelem bude každá obec samostatně. „Nemůžeme a nechceme přebírat závazky a odpovědnost za druhé obce. Jedná se o velké peníze,“ zdůraznil Olšar. V původní projektové žádosti obce figurovaly jako neplátci DPH. „Pokud se staneme plátci DPH, umožní nám stát uplatnit vrácení DPH v plné výši z celkových nákladů, čímž snížíme spoluúčast obcí,“ řekl.

Obce zároveň požádaly ministerstvo životního prostředí o projednání a schválení dotace pro krytí kurzové ztráty. „Vzhledem k tomu, že náš projekt jako jediný v České republice není dosud realizován a hrozí, že ani nebude moci být realizován, je naděje, že dojde ke schválení významnější finanční podpory,“ řekl Olšar s tím, že obce požádaly, aby finanční pomoc do konce roku projednala vláda. Výše podpory bude základem pro rozhodování jednotlivých zastupitelstev, zda v projektu pokračovat.

Olšar naznačil, že pokud se podaří snížit cenu stavby a plátcovství DPH, Česká republika podpoří „významnou částkou“ kurzovou ztrátu a Evropská komise odsouhlasí změnu stanov svazku, provede svazek výpočet finančního modelu pro každou jednotlivou obec. „Tento model necháme do poloviny ledna 2009 schválit či neschválit v zastupitelstvech obcí. V té době již budeme znát nejvýhodnější nabídku zhotovitele. Pokud rozhodneme o pokračování projektu, maximálně do poloviny února 2009 musí být uzavřena smlouva o dílo. Pozdější termín není možný kvůli dokončení stavby,“ konstatoval Olšar.

Kam dál?

Palkovská odmítla Turkovu kritiku

Předseda svazku rezignoval