Veřejnosti je výstava zdarma přístupná každý den vždy od 10 do 17 hodin až do pátku 22. června. Pro návštěvníky je připraven i atraktivní doprovodný program, například letecký simulátor, s nímž mohou přistát s Boeingem na letišti v Praze nebo gyroskop s přetížením 3G, tedy letu se stíhačkou.

Svou expozici zde mají Třinecké železárny a firmy ve skupině. „Představíme například Laserovou triangulační metodu detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků a také dvě firemní inovace, z nichž jedna řeší úsporu elektrické energie,“ uvádí Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

„Snažili jsme se do Třince přitáhnout atraktivní vystavovatele. Mezi nimi najdete například Technologický institut v Izraeli. Vynález přivezli ukázat také studenti z Vojenské technické univerzity v Polsku. Vyvinuli biomedicínské oblečení pro dítě, vybavené integrovaným systémem elektrod a čidel, které sleduje svalové napětí novorozence,“ upřesňuje Jan Kobielusz z pořadatelské organizace Česká hutnická společnost, která spolu s Třineckými železárnami výstavu vynálezů organizuje.

K vidění je tu i několik samostatných výzkumných projektů vysokých škol sdružujících se ve spolku Transfera.cz, jehož posláním je podpora přenosu výzkumných výsledků do praxe.

„Mezi jinými zde prezentujeme vynález zařízení pro rychlé a nedestruktivní měření zbytkového austenitu. Austenit je tuhý roztok uhlíku v železe a výrobci surového železa potřebují jeho obsah definovat,“ upřesňuje Martin Duda, místopředseda spolku a člen předsednictva Technologické agentury ČR. Přístroj Austenitemeter vyvinuli na Univerzitě Palackého v Olomouci, umožňuje zjistit další strukturní, fázové i magnetické charakteristiky a lze jím měřit i korozní procesy a další povrchové jevy.

Invent Arena ale není určena jen odborníkům. Mohou se přijít podívat i laičtí návštěvníci všech věkových kategorií, pro něž bude zajímavou podívanou doprovodný program. Pořadatelé jej pojali jako putování od inovativního vzdělávání k inovativnímu zaměstnavateli a ve spolupráci se školami připravili ukázky moderních prvků ve výuce jako například virtuální realitu, tvorbu 3D prezentací, 3D tisk, zapojení stavebnice Merkur do výuky a další zajímavosti.