Ruina s přilehlým parkovištěm totiž není majetkem obce. Několikaleté komplikované majetkové poměry bývalých vlastníků se navíc prodloužily o dědické řízení.

„V létě jsem hovořil s notářkou, která má tento spis na starosti a ta mi sdělila, že snad během třičtvrtě roku by mohlo být dědické řízení uzavřeno,“ řekl v loňském roce s jistou nadějí starosta David Novák.

Obec má velký zájem objekt získat, na dům mají radní již vypracovanou studii.

„Pokud se nám jej podaří koupit, chtěli bychom starou prodejnu zbourat a na pozemku postavit obytné domy, ve kterých by mohlo vzniknout okolo dvaceti bytů. Počítáme také se službami pro občany,“ prozradil v minulosti starosta.

Naděje v dobrý konec noční můry s názvem Benstr se stále nevzdává, a s velkou dávkou trpělivostí zjišťuje nové zprávy.

„Zrovna před čtrnácti dny jsem se opětovně snažil získat od notářky nějaké informace týkající se objektu. Bohužel, paní notářka tyto informace nemůže podat, tak se tedy jen mohu domnívat, že vzhledem k době trvání tohoto procesu z její strany by snad už celá věc měla dospět k závěru,“ vyjádřil se Novák.

Ujistil, že zájem objekt získat trvá.

„Máme připraven záměr ve směru ke službám a bydlení, vlastníme okolní pozemky, které bychom zcelili a navázali na areál Domu s pečovatelskou službou, který je za tímto objektem,“ dodal.

„Doufám tedy, že snad k posunu došlo a že tento architektonický vřed z naší obce brzy a definitivně zmizí,“ uzavřel David Novák.

#flash|https://g.denik.cz/73/d2/denikflash.swf|340|80|denikflash#