„V letošním roce budou velkoobjemové kontejnery přistavovány v měsících březnu, květnu, červenci, září a listopadu, s tím, že na každém místě budou kontejnery ve výše uvedených měsících přistaveny pouze jednou,“ uvedl magistrát.

Obyvatelé města mohou ale také zdarma k odložení svých odpadů, tedy kromě stavebních odpadů a zeminy, využít stávajících sběrných dvorů v ulicích Panské Nové Dvory, Jana Čapka, Na Příkopě a Collo-louky. Kontejnery budou nyní postupně na pětašedesáti svozových místech rozmístěny od pondělí 11. března až do 25. března.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum a místo přistavení:
11.3.
Frýdek, Panské Nové Dvory 2416
Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 (u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž gymnázia Petra Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803
12.3. Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separovaný odpad)
13.3. Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)
14.3. Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302
18.3. Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)
Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332
19.3. Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)
Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)
20.3. Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separovaný odpad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)
21.3. Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby)
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)
Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)
22.3. – 25.3. Skalice – Kamenec rozcestí (poblíž č. p. 399)