Festivalu Sweetsen fest, který je přehlídkou místní hudební scény, se možná blýská na lepší časy. Z jednání hlavního organizátora festivalu Petra Korče a frýdecko-místeckých radních totiž vyplynula dohoda, že město pro letošní rok převezme záštitu nad touto kulturní akcí.

„Poté, co frýdecko-místecké zastupitelstvo neschválilo finanční příspěvek na pořádání festivalu ve výši sto tisíc korun, se ze strany pořadatele na adresu radnice snesla velká kritika. Ta ještě zesílila, když vyšlo najevo, že festival je pořádán na pozemcích města, které nesmí současný nájemce, atletický oddíl Slezan Frýdek-Místek, pronajímat dál,“ popsala kauzu primátorka města Eva Richtrová (ČSSD).

„Naše podpora této akce ale zdaleka nebyla pouze ve finanční rovině, město opakovaně pomáhalo i prostřednictvím svých městských společností a když jsme mapovali, čím vším jsme byli pro Sweetsen fest přínosem, přišlo se na to, že není správně ošetřeno poskytnutí městských pozemků pro akci. Na to jsme byli nuceni upozornit atletický oddíl a hned to bylo interpretováno, jako že nechceme poskytnout Sweetsen festu pozemky pro letošní rok,“ pokračovala primátorka.

Po ostré mediální přestřelce mezi oběma stranami se však nakonec obě strany nakonec přece jen dokázaly dohodnout na příměří: „Domluvili jsme se, že zkusíme najít cestu, jak mnohem lépe komunikovat,“ konstatovala Eva Richtrová. Úplně vyhráno však festival přece jen nemá. „Město stále drží původní rozhodnutí, že si v tomto roce nemůžeme dovolit podporu ve formě finanční, protože projekt Sweetsen festu je podle našeho názoru ekonomicky udržitelný i bez pomoci města. Převzali jsme však nad festivalem záštitu s tím, že já osobně vyzvu městem založené obchodní společnosti, aby organizátorům vyšly v rámci svých možností vstříc. Najdeme také cestu, jak legalizovat pronájem pozemků na slezanském stadionu pro tuto akci,“ ujistil náměstek primátorky Petr Cvik.

„Vážíme si aktuální změny přístupu představitelů města, zejména pak osobní přístup náměstka pro kulturu Petra Cvika, ve vztahu k akci Sweetsen festu a oceňujeme ho jako první krok správným směrem. Stejně intenzivně však chceme zdůraznit, že si plně stojíme za našimi názory, které prezentujeme od začátku kauzy,“ vyjádřil se k posunu organizátor festivalu Petr Korč. „Chceme především zabezpečit festival a získat pro jeho myšlenku trvalou podporu města bez ohledu na aktuální politickou reprezentaci. Festival s mnohaletou tradicí už tyto rámce zdaleka přesahuje,“ dodal. „Záštita města je pro akci morální podporou, kterou však musí následovat i konkrétní kroky pro podporu hmotnou a organizační. Jsem rád, že tyto byly ze strany města Frýdek-Místek přislíbeny. V tento okamžik totiž stále polovina festivalu organizačně i finančně plave na vodě,“ upozornil Petr Korč.

„Je mi líto, že ohledně festivalu zazněla spousta informací o tom, jak se k akci chováme macešsky, ačkoliv ji podporujeme léta a například loňská podpora v rámci Beskydského Veseléta byla skutečně hodně nadstandardní. Letos je díky ekonomické krizi náš přístup opatrnější, ale věřím, že i podpora přes městské společnosti a vstřícnost u pozemků pořadatelům pomůže,“ podotkl Petr Cvik.

Sweetsen fest je přehlídkou výhradně místních hudebních a divadelních skupin. Letos jej čeká už šestý ročník. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář, po celou dobu konání festivalu se nevybírá žádné vstupné a během akce probíhají dobrovolné sbírky pro humanitární organizace ADRA a Podané ruce, v nichž se jen vloni podařilo vybrat více než 35 tisíc korun. Na minulý ročník festivalu se přišlo podívat na deset tisíc občanů města.

Virtuální bitva se mezi organizátory festivalu a městem rozpoutala poté, co letos v únoru frýdecko-místečtí zastupitelé na návrh radních za KSČM a ČSSD, kteří mají v zastupitelstvu nadpoloviční převahu hlasů, rozhodli, že festival letos od města nedostane ani jedinou korunu podpory. Občanské sdružení Pod svícnem na podporu festivalu žádalo sto tisíc korun z městského rozpočtu, přičemž tato částka odpovídá asi pětině nákladů na akci. Pořadatel festivalu Petr Korč nepřidělení dotace vnímal jako politickou vendetu radního Petra Rafaje (ČSSD) za to, že během loňského ročníku známý frýdecko-místecký muzikant Tomáš Kočko vyjádřil své výhrady k výstavbě severní varianty obchvatu města. Petr Rafaj ovšem podobné závěry odmítá.