Alexander Winkler (narozen 28. května 1886) rovněž patřil mezi aktivní činitele kulturního a sportovního života našeho kraje. Byl také jedním z předních členů hudebně pěveckého odboru Občanské besedy ve Frýdku. Sám vynikající klavírista a recitátor působil jako obětavý organizátor desítek spolkových vzdělávacích akcí, ale také byl jeden ze zakládajících členů dříve populárního a známého sportovního klubu SK Ostravica, kde byl po několik let také jeho předsedou.

Možná je již dávno pozapomenuta skutečnost, že byl i vynikajícím šachistou. V roce 1937 se utkal ve Frýdku s jedním z nejlepších tehdejších šachistů na světě – Salomonem Flohrem. Jak se můžeme dočíst z Winklerových pamětí, dokázal tomuto světovému hráči vzdorovat v simultánní hře nejdéle ze všech účastníků, podlehl mu až po 86 tazích. Jeho výkon vysoce ocenil i sám Flohr.

Winkler byl mimořádně aktivní především v duchovní sféře. Výrazně se vepsal i do historie Bašky. Jeho zásluhou byl v Bašce roce 1929 postaven Husův dům. V té době se v Bašce a jejím nejbližším okolí hlásilo k této církvi na 318 lidí..Z Bašky to bylo 102, Janovic 80, Pržna 11, Skalice 50, Raškovic 13, Kunčiček u Bašky 14, Hodoňovic 20, Metylovic 16, Starého Města 12.

O tom, že se Winkler významně vepsal do duchovní historie Bašky dokazuje i pamětní deska, která je umístěna v interiéru dnes již zrušeného Husova domu. O její instalaci se v roce 1954 zasloužil především presbyter této církve Josef Zeman mladší žijící ve Frýdlantu nad Ostravicí a bašský kronikář Bedřich Fišer. Pamětní deska se měla stát trvalou připomínkou na obětavé působení Alexandra Winklera v Bašce. Letos vzpomeneme osmdesáté výročí od dostavby Husova domu v Bašce (7. září 1929) a 30. výročí úmrtí Alexandra Winklera.

Jedna z posledních žijících pamětnic působení Winklera v Bašce, učitelka Vlasta Krautová uvedla: „Nemohu zapomenout na hodiny faráře Alexandra Winklera, který nám s paní učitelkou Mačákovou vštěpovali ve škole v Bašce základy duchovního a národního cítění.“

Záměr přemístit pamětní desku z interiéru bývalého Husova domu, dnes již varhanářské dílny, na vhodnější místo v obci se pokusili v Bašce realizovat již před pěti lety u příležitosti 75 let otevření Husova domu, 25 let úmrtí Alexandra Winklera a 100. výročí nedožitých narozenin kronikáře Bašky, ale neúspěšně.

FRANTIŠEK VANÍČEK