Jedná se o program pro předškoláky se sluchovou vadou, zaměřený na pohybové činnosti, říkadla, písničky a hry na hudební nástroje, které mají za úkol děti vtáhnout do děje a naučit je spolupracovat. Po šestnácté hodině přicházeli rodiče se svými ratolestmi. Některé se neostýchaly a ihned spolu začaly dovádět. Nesmělejší postávaly u svých rodičů a sledovaly dění svých vrstevníků. Pedagogická pracovnice Alice Dužíková se se všemi přivítala a pak s dětmi vytvořila kroužek. Tím zahájila program.

„Připravili jsme cyklus písniček, říkadel, tanečků pohybových aktivit s hrou „na tělo“ i nástroje. Hlavním tématem byla pohádka O perníkové chaloupce. Děti spontánně pracovaly s nástroji, učily se relaxovat při nahrávce V lese u potoka,“ řekla Dužíková. Na konci programu všechny čekala i sladká odměna – jak jinak, než perníček. Při relaxaci na zádech každému z dětí Alice Dužíková položila na bříško ubrousek s voňavým, čokoládovým perníkem. Obdarovaní se blaženě usmívali a později se do něj s radostí zakousli.

„Rodiče i děti si to velmi užili a už se těšíme na příští setkání za týden. Nové děti se mohou přihlásit kdykoli v průběhu roku – jednotlivé lekce jsou samostatné celky a nejsou na sobě závislé,“ prozradila pedagožka. Doplnila také, že z některých lekcí bude pořizovat i krátký záznam, aby děti měly památku a rodiče srovnání, jak se zlepšovaly v prováděných aktivitách. Tamburínky se tentokrát zúčastnilo deset dětí. „A ještě jedna prosba. Uvítáme jakýkoli finanční příspěvek na nákup nástrojů a bubnů, které nejsou levné a zatím je máme pouze zapůjčené od dobrých lidí. Předem za všechny děti velmi děkujeme,“ uzavřela Dužíková.