Centrum je určeno pro děti předškolního věku a věkově mladší. „Cílem je naučit rodiče a děti spolupracovat. Děti učíme vnímat sluchem, zrakem, hmatem, cvičíme grafomotoriku, rozvíjíme řečové komunikační schopnosti,“ řekla pedagožka Alice Dužíková. Jak sama prozradila, nejdůležitější věk je do tří let. Pokud s dítětem rodič nepracuje, dostává jej do extrémní sociální izolace. Komunikace je velice důležitá. Dítě se jinak stává agresivní a svých práv se domáhá křikem. A když si na to zvykne, stává se to povahovým rysem.

„Cílem je připravit děti na to, aby byly schopné integrace. Ne každý lehce nedoslýchavý zvládá výuku v běžné škole a ne každý těžce nedoslýchavý musí být nutně na speciálu. Je to o tom, jak to dítě je nacvičeno a vybaveno. Když má dobré vedení z domu a z center, tak je schopno i s velmi těžkou vadou zvládat integraci a běžnou školu. Pokud je však dítě zanedbané, tak i s lehkou vadou skončí na speciálu – a ještě k tomu na zvláštní škole. Sám to nikdy nezvládne,“ řekla Dužíková.

Centrum pořádá klubová setkání, kde se rodiče a děti mají možnost seznámit navzájem a popovídat si. Od října připravilo SPC pro zájemce hudebně pohybovou aktivitu Tamburínka. Jedná se o program zaměřený na pohybové činnosti, říkadla, písničky a hry na hudební nástroje. „Nesmělé děti osmělí, divoké zklidní, je to taková zdravá polévka, kde se ty děti smíchají a každý si v tom najde to své. Je to také o chotě rodičů k nám přijít, děti by to možná bavilo, ale ty rodiče k nám prostě nepřijdou,“ řekla.

Program je zdarma a rodiče se mohou informovat přímo na SPC ve Frýdku–Místku na ulici 8. pěšího pluku nebo na mailové adrese:duzikova.alice@seznam.cz.