Až do konce července budou ulicemi města procházet středoškolské studentky, které se budou respondentů ptát například na spokojenost s úklidem města či zimní údržbou komunikací. Vyplnění dotazníku trvá zhruba pět minut.

„Dotazníkovou akci pořádáme již pojedenácté. Chceme si ověřit spokojenost občanů města se stavem veřejného osvětlení, s nasvětlením přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Zajímá nás také názor na stav městského mobiliáře, převážně pak autobusových zastávek, dětských hřišť, pískovišť a laviček," přiblížil předseda představenstva Jaromír Kohut.

Lidé hodnotí také čistotu veřejných toalet, údržbu zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky.

Výsledky průzkumu budou známy do konce prázdnin. „Na jejich základě přistoupíme k opatření, která povedou ke zlepšení problémových oblastí," doplnil Jaromír Kohut.