Tímto způsobem tak vyspravili nejfrekventovanější ulice, jakou jsou Ostravská, T. G. Masaryka, Nádražní, Míru, Křižíkova, Puškinova a u VSH mimoúrovňové napojení na ulici Hlavní. V současné době pracovníci TS ukončili fyzickou kontrolu aktuálního stavu povrchu vozovek na celém území města, včetně integrovaných obcí.

„Povrchy komunikací byly narušeny hlavně díky častým změnám teplot, četnému plužení a používání chemických posypů v průběhu zimního období. Na základě zjištěného výsledku se nyní zpracovává plán řádných oprav, který podléhá schválení Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdek – Místek“ řekl Jaromír Kohut, ředitel TS a.s.

„Opravy výtluků se provádí buď jako provizorní nebo jako řádné. Řádná oprava spočívá v odstranění narušeného povrchu vozovky, následnému zaplnění vyfrézované díry asfaltobetonovou směsí a jejím zaválcování. Provizorní opravy se provádí na ulicích určených k celkové rekonstrukci a to tehdy, jestliže už nemá význam zde dělat řádnou opravu, z důvodu příliš poničené komunikace,“ upřesnila Jana Zahradníková, odborná referentka marketingu.

Od 2. března však již řidiči mohli zaznamenat přípravné práce. Na ulicích Ostravská, Pionýrů, Riegrova a ČSČK zaměstnanci TS frézují, bourají, řežou a opravují kanálové vpusti. Samotné opravy teplou asfaltobetonovou směsí jsou plánovány na 15. března, pokud v průběhu dne bude teplota standardně vyšší než 5°C. Opraveny opět budou nejdříve výtluky na nejfrekventova­nějších úsecích.

„Půjdeme nejdříve od křižovatky „U Vykopnutého“ směrem na Sviadov, a to postupně v obou směrech. I když při jednotlivých opravách budou lokality označeny přenosným dopravním značením s využitím světelné signalizační šipky, rád bych požádal všechny řidiče o velikou opatrnost a obezřetnost,“ prohlásil Jaromír Kohut.

Přednost budou mít dále autobusové trasy a požadavky Magistrátu města. Poté přijdou na řadu páteřní komunikace v sídlištích a v poslední etapě ostatní vozovky včetně integrovaných obcí. Během tohoto měsíce budou opraveny ulice Míru, Křižíkova, Reslova, Dlouhá, k Hájku, v Lískovci ul. K Sedlištím, dále ul. Olbrachtova, Horní, T. G. Masaryka, Autobusové nádraží Místek, ul. Politických obětí, Nádražní, Sviadnov, Autobusové stanoviště Frýdek.

„Při opravách výtluků je využíván finišer se záběrem 0,5 až 3 metry. Na vyfrézování živičných povrchů slouží fréza se záběrem 60 centimetrů. Využití těchto strojů vede k celkovému zkvalitnění provádění oprav. Současným použitím frézy a finišeru tak dochází k urychlení postupu všech činností a k úspoře lidské práce,“ uvedl ředitel.

„Hlavní silniční tahy, vedoucí městem a okolními obcemi, nejsou v naší správě. Údržbu proto provádí jiné subjekty. Jde zejména o Krajskou správu a údržbu silnic. Konkrétně se jedná o ulice Bruzovská, Hlavní, Beskydská, 17. listopadu, Revoluční, Janáčkova a Lískovecká,“ prozradila Jana Zahradníková.