Svou činnost rozvíjí více směry. „Zaměřujeme se jak na klasickou telemedicínskou činnost, tedy monitorování především kardiologických pacientů vzdáleným přístupem, tak na zavádění nových postupů. Zcela nově jsme zakoupili moderní EKG monitory pro pacienty s poruchami srdečního rytmu, které umožňují velmi efektivně a pro pacienta jednoduše doma nahrát a odeslat EKG záznam, který je v našem centru zanalyzován a je tak rychle stanovena správná diagnóza,“ uvedl Jan Chovančík, primář Telemedicínského centra.

Radim Turek, 27. května 2024, Třinec.
Primátorka dělá z radnice rodinný podnik, tvrdí Radim Turek z opozice v Třinci

Jejich použití je velmi jednoduché a mezi pacienty žádané. Za poměrně krátkou dobu využívání monitorů bylo zachyceno několik specifických arytmií, které vedly ke změně léčby u pacientů. „Jedním z nich byl i mladý muž, sportovec, žijící nedaleko Prahy, který trpěl několik měsíců pocity srdeční nepravidelnosti, na EKG v ambulanci byl vždy normální nález, teprve při monitorování pomocí epizodního záznamníku z Telemedicínského centra byla zachycena porucha rytmu. Navrhli jsme nový postup a mladý muž se nyní cítí výrazně lépe,“ řekl Jan Chovančík.

Cena NASIV za nejlepší vzdělávání pro Knihovnu Třinec
Prestižní cena pro Knihovnu Třinec. Má nejlepší vzdělávání čtenářů v Česku

Z dalších aktivit Telemedicínského centra je třeba vyzdvihnout provádění echokardiografických vyšetření a práce při diagnostice a léčbě nemocných se syndromem spánkové apnoe. „V obou těchto činnostech se aktivita centra osvědčila natolik, že je vyhledávána i v dalších vzdálených ambulancích. Zcela nově se Telemedicínské centrum podílí na fungování centra preventivní kardiologie, které v nemocnici AGEL Třinec-Podlesí vzniklo teprve nedávno,“ dodal Jan Hečko,  vedoucí biomedicínský inženýr.

V aktivitách spojených s moderními technologiemi je navázána spolupráce s Kardiologickým centrem AGEL Pardubice při 3D tisku modelů srdce a dále se prohlubuje využití VR a AR technologii při složitých kardiologických výkonech a také v rámci rehabilitace nemocných s motorickými deficity.

„V oblasti umělé inteligence je ukončen projekt na detekci nozokomiálních nákaz a čeká se jeho uplatnění v běžné praxi ve zdravotnických zařízeních. Je také rozpracováno několik projektů, které využívají inovativní technologie, včetně analýzy dat a jejich zpracování pomocí umělé inteligence,“ vysvětlil Jan Hečko.

Michal Otava byl obžalován z daňových úniků.
Patřil k TOP manažerům dopravního podniku i Baníku Ostrava. Minulost ho dostihla

Dlouhodobým cílem Telemedicínského centra je zlepšit efektivitu péče poskytované kardiologickým pacientům a umožnit lékařům lépe se soustředit na diagnostiku a léčbu včetně redukce administrativních úkolů. „Do budoucna máme v úmyslu dále rozšiřovat vzdálený monitoring pacientů, více integrovat umělou inteligenci a strojové učení pro ještě preciznější analýzu dat a predikci rizik, následně pak identifikovat tyto nemocné pomocí automatických procesů,“ zakončil primář Jan Chovančík.