Město se v těchto dnech chystá prodat místecký tenisový areál v hodnotě okolo dvaceti milionů korun za neuvěřitelné čtyři miliony. Jako kupce Rada města schválila podnikatele Dalibora Čiščoňě, který už delší dobu s městem spolupracuje. V zóně okolo prodávaných nemovitostí, se navíc dá v dohledné době předpokládat změna územního plánu, a tím také další raketový vzestup ceny nemovitostí v okolí.

O lukrativnosti těchto pozemků nasvědčuje i skutečnost, že většinu parcel v okolí už stihly rozkoupit bohaté firmy a podnikatelé. Jedním z posledních „volných“ pozemků zůstaly kurty 1. českého tenisového klubu (1. ČTK) v sadech Svobody.

Celý tenisový areál svépomocí vystavěl a osmdesát let i provozoval 1. ČTK, přičemž po znárodnění v padesátých letech až do 90. let vystupoval pod hlavičkou TJ Slezan. Velkou část pozemků pod sportovištěm město předloni získalo majetkovou výměnou se státem. Nyní město prohlašuje, že je vlastníkem nejen pozemků, ale i všech staveb, sportovišť a zpevněných ploch na těchto pozemcích. S tenisovým klubem se však nijak nevyrovnalo, přestože 1. ČTK včas požádal jak o prodloužení nájemní smlouvy, tak následně o majetkové vyrovnání.

„Prodej tenisového areálu a výstavba třetího mostu na Rivieře jsou podle mého názoru spojité nádoby. Přivedení dopravy do této oblasti může mít dopad na změny územního plánu i na uvolnění podnikatelských aktivit na břehu řeky Ostravice,“ míní místopředseda 1. ČTK Jan Faldyna. Areál má rozlohu okolo 8 000 metrů čtverečních. Bezprostředně sousedící pozemky u občerstvení Krmelec město nyní prodává za cenu 1 400 korun za metr čtvereční, přičemž za zastavěnou plochu původně požadovalo dokonce 1 700 korun za metr čtvereční. „Dohodl jsem se s městem o odprodeji pozemků a pokud návrh schválí zastupitelstvo, za metr čtvereční bych měl zaplatit 1400 korun,“ potvrdil majitel sousedního Krmelce Petr Rožnovský.

Za podobné ceny prodává i ostatní pozemky v centru města. Podnikatel Čiščoň však má nyní za tenisový areál zaplatit jen zhruba 500 korun za metr čtvereční. Za celý pozemek tenisového areálu velký osm tisíc metrů čtverečních by tedy město mělo inkasovat nejméně jedenáct milionů dvě stě tisíc korun.

Na ploše tenisového areálu je navíc deset kurtů a dvě odrazové stěny. Vloni město nechalo vystavět na Ostravici nový tenisový kurt Českým dráhám jako náhradu za dvorec, který ležel na místě současného nového autobusového stanoviště. Znalec vloni odhadl hodnotu zničeného kurtu na 982 tisíc korun.

Za deset kurtů a dvě stěny by tedy město mělo žádat dalších zhruba deset milionů korun. Kromě toho je součástí areálu ještě správní budova s technickým vybavením, inženýrskými sítěmi, terénními úpravami a oplocením. Za ně žádal 1. ČTK původně jeden a půl milionu korun, nakonec byl ochoten ustoupit až na polovinu. Dohromady by se tedy cena za celý areál měla pohybovat okolo 22 milionů korun. Město však po podnikateli žádá čtyři miliony a tenistům zřejmě nechce zaplatit nic. Kupující Dalibor Čiščoň by se podle kupní smlouvy měl také zavázat k tomu, že na místě bude ještě alespoň příštích deset let provozovat sportoviště. Pokuta za nedodržení této podmínky je však stanovena na pouhý 1,5 milionu korun.

Vloni na podzim město tenisty z areálu vyhnalo a z budovy je nechalo soudně vystěhovat. Areál nyní zeje prázdnotou, nikdo o něj nepečuje a jelikož jej město řádně „nezazimovalo“, už nyní jeví známky nemalé devastace. „Podle vedoucí odboru správy obecního majetku magistrátu Hany Kalužové mimosoudní majetkové vyrovnání s 1. ČTK v žádném případě nepřesáhne dvě stě tisíc korun. V nejbližších dnech proto hodláme podat u soudu žalobu,“ konstatoval Jan Faldyna. O prodeji tenisového areálu však budou rozhodovat zastupitelé města již toto pondělí.

Primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová (ČSSD) vidí ovšem tyto informace jako zavádějící. „Někdo vám poskytuje zavádějící informace. Statutární město Frýdek–Místek se neodmítá mimosoudně vyrovnat s 1. ČTK. Ten však musí předložit požadované doklady. Zatím se tak nestalo,“ vyjádřila se Eva Richtrová. Navíc prý vůbec nejde o pozemky.

„Neprodáváme pozemky, ale nemovitosti tvořící tenisový areál. V podmínkách výběrového řízení bylo stanoveno, že nejnižší kupní cena za nemovitosti tvořící tenisový areál je 3 020 000 korun. Tedy cena obvyklá stanovená znalcem (máme znalecký posudek). O prodeji bude rozhodovat zastupitelstvo města v pondělí 14. dubna, rada města po projednání v majetkové komisi zastupitelstvu doporučuje rozhodnout. K tématu tenisových kurtů se do jednání zastupitelstva již nebudu vyjadřovat,“ sdělila v pátek primátorka Eva Richtrová.