Výzkumný ústav Akademie věd provedl rovněž rozbor rybího masa, který by případně odhalil přítomnost škodlivých látek. Stejné šetření bylo provedeno i na sousední Žermanické přehradě.

„V průběhu posledního týdne září bylo odloveno několik kusů ryb z každého hospodářsky významného druhu. Několikadenní průzkum například zjistil, že největší koncentrace ryb se nachází u hráze a v hájeném pásmu,“ řekl předseda místní rybářské organizace Havířov Václav Brož.

Konečné výsledky, které se týkají také kvality rybího masa, zatím rybářský svaz ještě nemá, ale některé předběžné závěry byly překvapující. „Docent Kubeček z akademie prohlásil, že se jedná prozatím o nejlépe zarybněnou nádrž, a to ať už se jedná o druhové, množstevní nebo váhové složení rybí osádky. To nás samozřejmě potěšilo. Před námi provedl stejný průzkum například na Lipně a Nových Mlýnech,“ dodal Brož.

Dluh z minulých let zapříčinil to, že je v přehradě poměrně málo štik. Naopak, i když v jiných oblastech nejsou úlovky candátů příliš slavné, v Těrlicku je jich dost. „Pokud hodnotíme kladně celou osádku ryb, musíme přiznat, že se jedná o zastoupení všech rybích ročníků. Nemůžeme být spokojeni se stavem trofejních ryb, protože scházejí některé ročníky. Nízký je stav cejna, což je zapříčiněno řemenatkou. Budeme také zvědaví, jak dopadne srovnání rybí osádky se Žermanicemi,“ řekl člen ichtyologického průzkumu.

Po skončení bádání byly nepoškozené vylovené ryby vráceny zpět do vody. Ty, které uhynuly v tenatových sítích, byly věnovány Zoo Ostrava. „Jsou to nezbytné zásahy, které ve výsledku přinesou poznatky pro další hospodaření na přehradě,“ dodal předseda.