Na skutečnost, že po silnici se skutečně pohybuje lesní zvěř, zejména srnčí, upozornili obyvatelé okrajových částí Českého Těšína, kteří bydlí poblíž této komunikace.

Petr Nestrašil z odboru životního prostředí města Český Těšín potvrdil, že jen od počátku roku registrují na této silnici ke 39 střetů srnčí zvěře s projíždějícími vozidly.

„Víme o třech nejkritičtějších úsecích a to v oblastech Dolního a Horního Žukova. Už jsme v této věci dopisem kontaktovali i kompetentní osoby z ostravské sprývy Ředitelství silnic a dálnic,“ tvrdí Nestrašil.

Odpověď státních úředníků však podle něj byla přinejmenším zarážející. „Ze zkušenosti je známo, že počet střetů se po krátké době po zahájení provozu na nově vybudovaných komunikacích snižuje a následně vyskytuje téměř sporadicky,“ tvrdí v oficiálním stanovisku manažerka projektu R48 Irena Krzyžanková.

„Stanovisko je to nelogické. Jako by to znamenalo, že se zvěř postupem času naučí silnici přecházet“ reagoval na vyjádření správce komunikace Nestrašil.

Dodal, že jen minulý týden osobně odvážel čtyři uhynulé srnčí kusy ze silnice. „Třikrát nám zvěř na silnici nahlásili řidiči, jednou byla spoluviníkem dopravní nehody,“ tvrdí Nestrašil.

Manažerka Krzyžanková se v dopise poté odvolává na to, že během stavebního řízení nebyl ani jednou vznesen požadavek na provedení oplocení v těchto úsecích.

To ovšem jen těžko bude zajímat řidiče, kterému srna, či jiná zvěř, zkříží v tomto úseku cestu. „Silnice je otevřená již rok a již rok pod koly aut hyne spousta lesní zvěř,“ zlobí se na webových stránkách města jeden z občanů.

Podle mluvčí ŘSD Martiny Vápeníkové byla tato komunikace oplocena tak, jak bylo požadováno při schvalovacím procesu. „V poslední době jsme zaznamenali další nové požadavky na oplocení i ostatních úseků, na které však nemáme přidělené prostředky a zatím je nemáme ani v plánu. Jednáním v této věci se však nebráníme a určitě se jich zúčastníme,“ řekla Vápeníková.

Podle Nestrašila už obě strany v minulosti o oplocení v určitých úsecích komunikace už několikarát jednaly. „Jednou z variant, kterou nám nabídli, bylo to, že oplocení vybudují, ale zaplatí to město, což je pro nás nepřijatelné,“ uvedl Nestrašil.

Dodává, že pracovníci Ředitelství silnic a dálnic se brání stvbě plotů, protože se obávají vandalství a krádeží pletiva. „My však nepožadujeme výstavbu moderního oplocení, stačí nám nějaký základ, který zabrání zvěři ve vstupu na vozovku,“ řekl Nestrašil.