Do debat o využití budov se zapojili i vysokoškoláci z tuzemska a Polska. Při nedávném týdenním architektonickém workshopu navrhli šest variant, jakým směrem by se mohly stavby i celý prostor kolem vlakového nádraží ve Frýdku ubírat. „Některé projekty byly odvážné, jiné nabízely zajímavé nápady, které by se daly uplatnit v praxi," uvedl prokurista společnosti Slezan Jiří Karásek.

Některé návrhy by ale mohly narazit na odpor památkářů. Město spolu s vlastníky se totiž zatím neshodlo s Národním památkovým úřadem na rozsahu a podobě plánované ochrany budov. Otázka také je, jak se k výsledkům pracovní skupiny, která řeší budoucnost textilek, postaví nové vedení města.

Se školou chtějí spolupracovat i dále

Studenti neměli možnost během několika dní vypracovat projekty do detailu, budou se jim proto věnovat dále v semestru. V prosinci plánuje KulturaFM dopracované návrhy vystavit.

Spolupráce s katedrou architektury ostravské Vysoké školy báňské, která se podílela na přípravě workshopu, tím ale nekončí. Měla by vyústit v projekt volnočasové zóny na pozemcích Slezanu.

„Už nyní se bavíme o dalším projektu. Jde o studii přeměny území po bývalém generálním ředitelství na faunapark a sportovně odpočinkovou oblast navazující na relaxační prostor u řeky," potvrdil Jiří Karásek.

O obnovu parku, ve kterém by si děti mohly pohladit zvířata a dospělí by relaxovali v příjemném prostředí, usilují nadšenci ze Spolku pro faunapark. Na sociální síti mají přes dva a půl tisíce sympatizantů. Myšlenku faunaparku podporuje i většina místních politiků.

„Do nově formovaného území může přinést žádanou zeleň a přívětivé prostředí. Jde nám o vytvoření určité protiváhy nově budovanému obchodnímu centru a sportovišti, které jsou poměrně výrazné," doplnil Jiří Karásek.